Hopp til innhold

Årsrapport og Pilar 3-rapport for 2021*

Vedlagt følger Sbanken ASAs årsrappor (PDF*) og ESEF fil for 2021.

 Årsrapporten er også tilgjengelig på Sbanken sin nettside, hvor Pilar 3-rapporten også finnes:

https://sbanken.no/ir

Kontaktinformasjon:
Henning Nordgulen, leder finans, Sbanken ASA, +47 952 65 990

*I en tidligere melding var PDF-versjonen ikke vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg