Hopp til innhold

Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Sbanken ASA

Utbyttebeløp: 6,60 per aksje
Annonsert valuta: norske kroner
Siste dag inklusiv: 21. april 2022
Ex-dato: 22. april 2022
Record date (eierregisterdato): 25. april 2022
Betalingsdato: fra 2. mai 2022
Vedtaksdato: 21. april 2022

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt

Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12