Hopp til innhold

Sbanken ASA: Sterk utlånsvekst for Sbanken

Sterk utlånsvekst for Sbanken

Bergen, 10. februar 2022: Sbanken fikk et resultat før skatt på 240,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, sammenlignet med 282,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2020. Netto renteinntekter ble redusert med 40,0 millioner kroner, mens netto provisjonsinntekter økte med 14,8 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen (ROE) ble 10,1 prosent i kvartalet. Justert for overskuddskapital over kapitalmål på 13 prosent og engangsposter var egenkapitalavkastningen 13,4 prosent.

Basert på resultatet for 2021 vil styret foreslå et utbytte på 6,60 kroner per aksje.

Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 84,7 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på 2,8 prosent fra slutten av foregående kvartal. Boliglånsveksten i kvartalet var 2,9 prosent, mens billån økte med 11,4 prosent. Fondssparing økte til 33,1 milliarder kroner. I 2021 økte fondssparingen med 9,9 milliarder kroner, en vekst på 42,7 prosent hvorav over halvparten stammer fra økte innskudd fra kundene.  

Hovedpunkter:
· Sterk utlånsvekst – 2,8 prosent fra forrige kvartal
· Kostnader og renteinntekter påvirket av den pågående prosessen med DNB
· DNBs frivillige tilbud på Sbanken – avventer endelig beslutning fra Konkurranseklagenemda
· Sterk kapitalposisjon – foreslår 6,60 kroner per aksje utdelt i utbytte
· Robust kvalitet i utlånsbalansen – reverserer tidligere utlånstap

– Etter at vi snudde utviklingen i utlån i tredje kvartal, har vi dette kvartalet hatt en sterk vekst innen boliglån og fortsatt god vekst innen billån. Vi har reversert noe tidligere bokførte tap, hvilket bekrefter den lave risikoen i utlånsporteføljen. Resultatet og egenkapitalavkastningen i dette kvartalet er ikke på et nivå vi er fornøyde med. Tallene er påvirket av den pågående transaksjonsprosessen med DNB. Dette inkluderer kostnader direkte knyttet til transaksjonen, høyere personalkostnader og en svekket rentemargin, sier Øyvind Thomassen, administrerende direktør i Sbanken.

Netto renteinntekter falt til 367,3 (407,3) millioner kroner. Rentemarginen i kvartalet ble 1,53 prosent, en reduksjon fra 1,60 prosent i fjerde kvartal 2020 og en økning fra 1,50 prosent i forrige kvartal.

Driftskostnadene var 194,3 (189,8) millioner kroner, hvorav 4,7 millioner kroner vedrørte engangskostnader tilknyttet den pågående tilbudsprosessen. Andre engangseffekter var samlet positive, med 5,6 millioner kroner. Kostnadsgraden var 45,0 prosent. Netto kostnadsførte tap var positive 2,6 millioner kroner.

Styret i Sbanken besluttet den 9. februar å foreslå et utbytte på 6,60 kroner per aksje for regnskapsåret 2021. Hensyntatt dette hadde Sbanken hadde ved kvartalsslutt en ren kjernekapitaldekning på 15,0 prosent, 2,5 prosentpoeng over bankens regulatoriske kapitalkrav på 12,5 prosent.

– Når det gjelder DNB-transaksjonen avventer vi den endelige konklusjonen fra Konkurranseklagenemda i mars. Vår lidenskap for å skape de beste digitale kundeopplevelsene er ligger fast, legger Thomassen til.

Fullstendig kvartalsrapport finnes også på www.sbanken.no/ir. For alternative resultatmål, se kvartalsrapporten for ytterligere detaljer.

Kontaktdetaljer,

Investor Relations
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt
Trine Hvamb, Sbanken ASA, +47 907 01 117

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

 

 

Vedlegg