Hopp til innhold

Sbanken ASA: Utvidelse av ISIN NO0010920762

Utvidelse av Sbanken ASA 21/24 FRN, ISIN NO0010920762, beløp NOK 200.000.000,-.
Nytt utestående volum NOK 800.000.000,-

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12