Hopp til innhold

Sbanken ASA: Benytter førtidig innløsningsrett av ISIN NO0010786759 og ISIN NO0010786767

Sbanken ASA benytter innløsningsretten (CALL) for fondsobligasjonslån med ISIN
NO0010786759 og ansvarlig lån med ISIN NO0010786767. Calldato for begge lånene
er 2. mars 2022.

Kontaktdetaljer:
Øyvind Telle, Head of Treasury, Sbanken ASA, +47 916 88 704

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12