Hopp til innhold

Sbanken ASA: Vellykket utstedelse av fondsobligasjon og ansvarlig lån

Sbanken ASA har i dag utstedt et nytt fondsobligasjonslån på NOK 100 millioner,
med kupong 3 måneders Nibor + 2,60 prosentpoeng. Fondsobligasjonslånet er
evigvarende, med første innløsningsrett etter 5 år. Sbanken ASA har i tillegg
utstedt et nytt tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån på NOK 150 millioner, med
kupong 3 måneders Nibor + 1,08 prosentpoeng. Det ansvarlige lånet har en løpetid
på 10 år med første innløsningsrett etter 5 år. Obligasjonslånene vil søkes
notert på Nordic ABM og emisjonsdato er satt til 14. januar 2022.

Nordea og Swedbank var tilretteleggere for transaksjonene.

Styret i Sbanken har godkjent låneopptakene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Øyvind Telle, Head of Treasury, Sbanken ASA, +47 916 88 704

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12