Hopp til innhold

Sbanken ASA: Vurderer utstedelse og tilbakekjøp av fondsobligasjonslån og ansvarlig lån

Sbanken ASA (A2 fra Moody's) har engasjert Nordea Markets og Swedbank AB (publ.) for mulig utstedelse av et nytt evigvarende fondsobligasjonslån på NOK 100 millioner og et ansvarlig obligasjonslån på NOK 150 millioner med 10-års løpetid. Begge lån vil ha flytende rente og første innløsningsrett for utsteder etter 5 år , forutsatt Finanstilsynets godkjennelse hvis påkrevet. Transaksjonene er avhengig av markedsforhold.

Sbanken ASA vil i forbindelse med transaksjonene vurdere tilbakekjøp, helt eller delvis, av det utestående fondsobligasjonslånet NO0010786759 (SBANK10 PRO) og det utestående ansvarlige lånet NO0010786767 (SBANK11 PRO).

Generalforsamlingen og styret i Sbanken ASA har godkjent låneopptaket og eventuelle tilbakekjøp.

Kontaktdetaljer,
Øyvind Telle, Head of Treasury, Sbanken ASA, +47 916 88 704

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12