Hopp til innhold

Utlånsveksten tilbake for Sbanken

Bergen, 11. november 2021: Sbanken fikk et resultat før skatt på 219,1 millioner kroner i tredje kvartal 2021, sammenlignet med 274,4 millioner kroner i tredje kvartal 2020. Netto renteinntekter ble redusert med 48,8 millioner kroner, mens netto provisjonsinntekter økte med 7,1 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen (ROE) ble 9,2 prosent i kvartalet. Justert for overskuddskapital over kapitalmål og engangskostnader var egenkapitalavkastningen 12,8 prosent.

Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 82,4 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på 0,5 prosent fra slutten av foregående kvartal. Boliglånsveksten i kvartalet var 0,4 prosent, mens billån økte med 14,5 prosent etter introduksjonen av et nytt billånsprodukt i forrige kvartal. Fondssparing økte til 30,3 milliarder kroner, delvis drevet av økt fondstegning fra spareavtaler.
Hovedpunkter:
· Positiv utvikling i utlånsvolum med kvartalsvis vekst på 0,5 prosent
· DNBs frivillige tilbud på Sbanken – avventer beslutning fra Konkurransetilsynet
· Sterk kapitalposisjon – 4,40 kroner per aksje utdelt i utbytte
· Robust kvalitet i utlånsbalansen – vedvarende lave utlånstap

– Med god utvikling innen boliglån og billån har banken i dette kvartalet har banken snudd trenden for utlånsvekst. Tapene er vedvarende lave, en refleksjon på utlånsporteføljens lave risiko. Resultatet og egenkapitalavkastningen i dette kvartalet er lavere enn foregående kvartaler, men det bør merkes at tallene er påvirket av den pågående transaksjonsprosessen med DNB. Dette inkluderer spesifikke produkttilpasninger som tiltak for å motvirke avgang innen boliglån etter at DNBs tilbud ble annonsert. Videre er jeg glad for å se at bankens verdiforslag innen bærekraft legges merke til i markedet. I «Bærekraft på Børs» for 2021 ble Sbanken tildelt en B+, mer enn to karakterer opp fra i fjor, sier Øyvind Thomassen, administrerende direktør i Sbanken.

Netto renteinntekter ble 373,4 (422,2) millioner kroner. Rentemarginen i kvartalet ble 1,50 prosent, en reduksjon fra 1,66 prosent i tredje kvartal 2020 og 1,58 prosent i forrige kvartal.

Driftskostnadene var 181,1 (166,8) millioner kroner, hvorav 3,8 millioner kroner vedrørte engangskostnader tilknyttet den pågående tilbudsprosessen. Kostnadsgraden justert for engangseffekter var 43,7 prosent. Netto kostnadsførte tap var 5,3 millioner kroner, tilsvarende en tapsgrad på 0,03 prosent.

Sbanken hadde ved kvartalsslutt en ren kjernekapitaldekning på 16,3 prosent, 3,8 prosentpoeng over bankens regulatoriske kapitalkrav på 12,5 prosent. Styret i Sbanken besluttet den 1. oktober å benytte den tildelte utbyttefullmakten til å utdele et utbytte på 4,40 kroner per aksje for regnskapsåret 2020. Utdelingen av utbytte har ikke påvirkning på bankens rapporterte kapitaldekning.

– Når det gjelder DNB-transaksjonen er vi naturligvis veldig spent på hva fremtiden vil innebære for våre kunder, ansatte og andre interessenter. Vår lidenskap i Sbanken for å skape de beste digitale kundeopplevelsen vil forbli, ubetinget av utfallet av prosessen, legger Thomassen til.

Fullstendig kvartalsrapport finnes også på www.sbanken.no/ir. For alternative resultatmål, se kvartalsrapporten for ytterligere detaljer.

Kontaktdetaljer,

Investor Relations
Jesper M. Hatletveit, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt
Kristian K. Fredheim, Kommunikasjonssjef, Sbanken ASA, +47 924 47 407

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Vedlegg