Hopp til innhold

Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Sbanken ASA

Utbyttebeløp: 4,40 per aksje
Annonsert valuta: norske kroner
Siste dag inklusiv: 4. oktober 2021
Ex-dato: 5. oktober 2021
Record date (eierregisterdato): 6. oktober 2021
Betalingsdato: fra 13. oktober 2021
Vedtaksdato: 1. oktober 2021

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Jesper M. Hatletveit, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12