Hopp til innhold

Styret i Sbanken ASA beslutter å utdele 4,40 kroner i utbytte for 2020

Bergen, 1. oktober 2021. Styret i Sbanken ASA har i dag besluttet å benytte den tildelte fullmakten for 2020 til å utdele 4,40 kroner per aksje i utbytte, tilsvarende 62,8 prosent av resultat etter skatt. Fullmakten ble tildelt til styret på ordinær generalforsamling den 22. april 2021.

Som angitt i punkt 3.2 (Offer Price) i Tilbudsdokumentet for DNB Bank ASA sitt anbefalte frivillige tilbud om erverv av 100 prosent av aksjene i Sbanken datert 23 april 2021, kan DNB Bank ASA redusere Tilbudsprisen med et beløp tilsvarende det beløp Sbanken utdeler som utbytte og at aksepter mottatt av DNB Bank ASA vil anses som aksept av Tilbudet med slik endring.

Kontaktdetaljer,

Investor Relations
Jesper M. Hatletveit, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt
Kristian K. Fredheim, Kommunikasjonssjef, Sbanken ASA, +47 924 47 407

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12