Hopp til innhold

Vellykket utstedelse av Etterstilt Senior Obligasjonslån i NOK

Sbanken ASA har i dag utstedt to etterstilte senior obligasjonslån på tilsammen NOK 800 mill., hver på 400 mill. med hhv 4 og 6 års løpetid og innløsningsrett for utsteder 1 år før forfall.

DNB Markets var engasjert som tilrettelegger.

Kontaktdetaljer,
Øyvind Telle, Head of Treasury, Sbanken ASA, +47 916 88 704
Jesper Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12