Hopp til innhold

Mulig utstedelse av senior etterstilt obligasjonslån

Sbanken ASA har mandatert DNB Markets for mulig utstedelse av et nytt senior etterstilt obligasjonslån. Transaksjonen er ventet å bli offentliggjort i nærmeste fremtid, avhengig av markedsforhold.

Kontaktdetaljer,
Øyvind Telle, Head of Treasury, Sbanken ASA, +47 916 88 704
Jesper Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12