Hopp til innhold

Godt underliggende resultat i et unikt kvartal for Sbanken

Bergen, 16 Juli 2021: Sbanken fikk et resultat før skatt på 253,2 millioner kroner i andre kvartal 2021, sammenlignet med 210,9 millioner kroner i andre kvartal 2020. Netto renteinntekter økte med 8,4 millioner kroner, mens netto provisjonsinntekter økte med 4,1 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen (ROE) ble 11,1 prosent i kvartalet. Justert for overskuddskapital over kapitalmål var egenkapitalavkastningen 14,9 prosent.

Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 82,0 milliarder kroner, tilsvarende en årlig negativ utlånsvekst på 2,9 prosent. Avgangsnivået for utlån til boligformål var forhøyet i mai, mens boliglånsveksten i juni var moderat positiv. Fondssparing økte til 25,9 milliarder kroner, et resultat av positivt markedssentiment og vedvarende høy fondstegning blant kunder.

Hovedpunkter:
· DNBs tilbud på 108,85 kroner per aksje mottok kombinerte aksepter på 91,2 prosent
· Mottatt tillatelse fra Finansdepartementet – avventer samtykke fra Konkurransetilsynet
· Verdens første med autorisasjon av robotrådgiver for fondssparing
· Økt avgangsnivå for boliglån – kvartalsvis boliglånsvekst minus 1,3 prosent
· Robust kvalitet i utlånsbalansen – netto tilbakeføring av tapsavsetninger

– Dette kvartalet har vært unikt i bankens historie. Spareroboten vår er blitt verdens første autoriserte robotrådgiver, og vi er nok en gang blitt kåret til banken med de mest fornøyde og lojale bankkundene. Nyheten som har fått mest oppmerksomhet, spesielt blant kunder, er DNB sitt tilbud på Sbanken. Vi venter fortsatt på godkjenning fra Konkurransetilsynet, men den mottatte akseptgraden på over 90 prosent, i kombinasjon med tillatelsen fra Finansdepartementet, bringer oss nærmere til å klargjøre hva fremtiden bringer. Selv om utlån til boligformål var ned i kvartalet, er vi tilfreds med å snu til positiv vekst mot slutten av kvartalet, et resultat av våre initiativ tilknyttet rentegarantien og et nytt rammelånsprodukt, sier Øyvind Thomassen, administrerende direktør i Sbanken.

Netto renteinntekter ble 392,4 (384,0) millioner kroner. Rentemarginen i kvartalet ble 1,58 prosent, opp 3 basispunkter fra forrige kvartal.

Driftskostnadene var 191,1 (183,8) millioner kroner, hvorav 8,7 millioner kroner vedrørte engangskostnader tilknyttet den pågående tilbudsprosessen. Kostnadsgraden justert for engangseffekter var 42,9 prosent. Netto kostnadsførte tap var positive med 18,8 millioner kroner, et resultat av tilbakeføring av tidligere bokførte tapsavsetninger. Dette tilsvarer en tapsgrad på minus 0,09 prosent.

Styret i Sbanken disponerer over en fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte for regnskapsåret 2020, begrenset oppad til 4,40 kroner per aksje. Hensyntatt det forestående utbyttet, hadde Sbanken en ren kjernekapitaldekning på 16,0 prosent ved kvartalsslutt. Dette var 3,5 prosentpoeng over bankens regulatoriske kapitalkrav på 12,5 prosent.

– Dette er spennende tider, og dersom DNB blir ny eier av Sbanken vil vi sammen lage strategiske planer for en reise i fellesskap. DNB deler vår sterke lidenskap for digitale kundeopplevelser, og ved å kombinere våre komplementære organisasjoner kan vi sammen skape fremtidens ledende banktjenester, legger Thomassen til.

Fullstendig kvartalsrapport finnes også på www.sbanken.no/ir.

Kontaktdetaljer,

Investor Relations
Jesper M. Hatletveit, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt
Kristian K. Fredheim, Kommunikasjonssjef, Sbanken ASA, +47 924 47 407

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Vedlegg