Hopp til innhold

Ordinær generalforsamling avholdt 22. april 2021 - styrevalg

Ordinær generalforsamling i Sbanken ASA ble avholdt den 22. april 2021.

På generalforsamlingen ble Niklas Midby gjenvalgt som styreleder, Mai-Lill Ibsen ble gjenvalgt som styremedlem og Herman Korsgaard ble valgt til nytt styremedlem.

Styret i Sbanken ASA består etter gjennomført valg av:
Niklas Midby (styreleder)
Mai-Lill Ibsen;
August Baumann;
Cathrine Klouman;
Herman Korsgaard;
Sarah Lunde Mjåtvedt (ansattvalgt);
Stein Zahl-Pettersen (ansattvalgt);
Karianne Mjøs-Haugland (vara til ansattvalgt); og
Svein Frøystad (vara til ansattvalgt).

Øvrige forslag på agendaen ble truffet i samsvar med styrets forslag, inklusiv forslaget om tildeling utbyttefullmakt til styret på inntil 4,40 kroner per aksje.

Protokollen fra ordinær generalforsamling er vedlagt.

Kontaktinformasjon:
Jesper M. Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990
Ann Cathrine Lerstad, leder juridisk, Sbanken ASA +47 476 04 629

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg