Hopp til innhold

Sbanken ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling

Aksjonærene i Sbanken ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 22. april 2021 kl. 10:00 i bankens lokaler i Folke Bernadottes vei 38, Fyllingsdalen, Bergen.

Viktig melding angående koronaviruspandemien:
Aksjonærer oppfordres i år til å ikke møte fysisk på generalforsamlingen, men til å avgi forhåndsstemme elektronisk eller gi fullmakt til styreleder med eller uten stemmeinstruks etter den fremgangsmåte som følger av innkallingen.

Til behandling foreligger godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020, herunder beslutning av tildeling av utbyttebyttefullmakt til styret, valg av styre og valgkomite, samt fastsettelse av godtgjørelse for disse. Styret ber også generalforsamlingen om fullmakt til å erverve egne aksjer, fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer, samt fullmakt til å utstede fondsobligasjonslån, ansvarlige lån og etterstilt gjeld.

Innkallingen følger vedlagt og er gjort tilgengelig på bankens nettside, www.sbanken.no/ir, sammen med tilhørende dokumenter.

Kontaktinformasjon:
Jesper M. Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990
Ann Cathrine Lerstad, leder juridisk, Sbanken ASA +47 476 04 629

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg