Hopp til innhold

Sbanken ASA: Årsrapport og Pilar 3-rapport for 2020

Vedlagt følger Sbanken ASAs årsrapport for 2020.

Pilar 3-rapport er tilgjengelig på Sbanken sin nettside:
https://sbanken.no/ir


Kontaktinformasjon:
Jesper M. Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, leder finans, Sbanken ASA, +47 952 65 990


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg