Hopp til innhold

Sbanken ASA: Rekordhøy vekst innen fondssparing og reduserte tap på utlån

Bergen, 11. februar 2021: Sbanken fikk et resultat før skatt på 282,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, sammenlignet med 214,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2019. Netto renteinntekter ble redusert med 21,7 millioner kroner, mens netto provisjonsinntekter ble redusert med 4,0 millioner kroner. Engangseffekter relatert til salg av Visa-aksjer eiet av VN Norge og restruktureringskostnader relatert til sluttvederlag hadde en netto positiv effekt på 13,0 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i kvartalet ble 12,5 prosent.

Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 83,4 milliarder kroner, tilsvarende en årlig utlånsvekst på 2,4 prosent. Volumet av utlån til bolig var uendret fra forrige kvartal da god tilstrømming av nye kunder ble motvirket av et høyere enn normalt avgangsnivå for utlån med lav margin. Fondssparing økte til 23,2 milliarder kroner, i hovedsak drevet av rekordhøy fondstegning blant kunder.

Hovedpunkter:
· Resultat per aksje opp 10,4 prosent i 2020
· Fondssparing økt til 23,2 milliarder – markedsandel 8,1 prosent
· Reduserte tap på utlån – tapsgrad 0,02 prosent
· Utbytte for 2019: utdeling av 3,15 kroner per aksje
· Utbytte for 2020: forslag om utbyttefullmakt på inntil 4,40 kroner per aksje
· Signifikant overkapitalisering – 1,0 milliarder kroner over kapitalmål etter utbytteforslag

- Med offentliggjøring av våre resultater for fjerde kvartal, kan vi lukke kapittelet for 2020. Dette har vært et år som har påvirket både banken og samfunnet på uventede måter, men det er også et år hvor Sbanken har hatt en bunnlinjevekst på over 10 prosent. I dette kvartalet leverer vi god lønnsomhet, kjennetegnet av kostnadskontroll og lave tap. Innen fondssparing har vi rekordhøy volumvekst. Vi gjentar vårt finansielle hovedmål om å levere en egenkapitalavkastning på 14 prosent, men spisser våre effektivitetsambisjoner ved å senke målet for kostnadsgrad til 30 prosent, sier Øyvind Thomassen, CEO i Sbanken.

Netto renteinntekter ble 407,3 (429,1) millioner kroner. Rentemarginen i kvartalet var 1,60 prosent, ned 6 basispunkter fra forrige kvartal.

Driftskostnadene var 189,8 (219,8) millioner kroner, hvorav 14,9 millioner kroner er for sluttvederlag tilknyttet bankens kostnadsprogram. Netto tap utgjorde 4,6 millioner kroner, tilsvarende en tapsgrad på 0,02 prosent.

Styret i Sbanken har besluttet å benytte den tildelte fullmakten for 2019 til å utdele 3,15 kroner per aksje i utbytte. Utbyttet tilsvarer 26,6 prosent av kumulativt resultat etter skatt for Sbanken ASA i 2019 og 2020, og er således innenfor Finansdepartementets kommuniserte forventing om utdeling innenfor 30 prosent. Hensyntatt utbyttet for 2019 og den foreslåtte utbyttefullmakten for 2020, hadde Sbanken en ren kjernekapitaldekning på 15,5 prosent. Dette var 3,0 prosentpoeng over bankens regulatoriske kapitalkrav på 12,5 prosent.

- De kortsiktige utsiktene til norsk økonomi er fortsatt usikre, men ser vi mot slutten av året er det grunn til optimisme. Vi i Sbanken fortsetter våre målrettede initiativ for å kunne levere markedets mest automatiserte og skalerbare banktjenester. Dette vil, i kombinasjon med sterk vekst innen fondssparing, gi banken et sterkt fundament for å levere attraktiv avkastning i tiden fremover, avslutter Thomassen.

Fullstendig kvartalsrapport finnes også på https://sbanken.no/ir.

Kontaktdetaljer,

Investor Relations
Jesper M. Hatletveit, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt
Kristian K. Fredheim, Kommunikasjonssjef, Sbanken ASA, +47 924 47 407

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Vedlegg