Hopp til innhold

Sbanken ASA: Moody’s oppgraderer Sbanken ASAs langsiktige innskuddsrating til A2

Moody’s Investor Service har oppgradert Sbankens rating for langsiktige innskudd til A2 fra A3, med utsiktene for bankens rating uendret på «Positive».

Oppgraderingen er gjort med bakgrunn i forventningen at banken vil utstede gjeldsinstrumenter med lavere prioritet enn ordinær usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld), som følge av mottak av minimumskrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) fattet av Finanstilsynet i desember.

Se pressemelding fra Moody's for ytterligere detaljer:
https://www.moodys.com/research/Moodys-upgrades-four-Norwegian-banks-deposit-and-issuer-ratings-and--PR_439268

Kontaktinformasjon:
Jesper M. Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Øyvind Telle, Head of Treasury, Sbanken ASA, +47 916 88 704
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12