Hopp til innhold

Sbanken ASA: NO0010920762, Emisjonsdato 22.01.2021

Sbanken ASA, NO0010920762, Emisjonsdato 22.01.2021, emittert nytt obligasjonslån, FRN Sbanken ASA åpent obligasjonslån 2021/2024. Forfallsdato 12.12.2024, NOK 300.000.000,-. Lånet vil bli notert på Nordic ABM.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12