Hopp til innhold

Sbanken ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Aksjonærene i Sbanken ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling onsdag 16. desember 2020 kl. 10:00 i bankens lokaler i Folke Bernadottes vei 38, Fyllingsdalen, Bergen.

Viktig melding angående koronaviruspandemien:
Aksjonærer oppfordres i år til å ikke møte fysisk på generalforsamlingen, men til å avgi forhåndsstemme elektronisk eller gi fullmakt til styreleder med eller uten stemmeinstruks etter den fremgangsmåte som følger av innkallingen.

Til behandling foreligger tildeling av fullmakt til styret for å beslutte utdeling av utbytte for regnskapsåret 2019, begrenset oppad til 3,15 kroner per aksje.

Innkallingen følger vedlagt og er sammen med tilhørende dokumenter gjort tilgengelig på bankens nettside, www.sbanken.no/ir.

Alle aksjonærer oppfordres til å registrere seg som elektronisk mottak i VPS av hensyn til miljøet.

Kontaktinformasjon:
Jesper M. Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg