Hopp til innhold

Sbanken ASA: NO0010895519, Emisjondato 12.10.2020

Sbanken ASA, NO0010895519, Emisjonsdato 12.10.2020, emittert nytt obligasjonslån, FRN Sbanken ASA åpent obligasjonslån 2020/2024. Forfallsdato 12.04.2024, NOK 1.000.000.000,-. Lånet vil bli notert på Nordic ABM.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12