Hopp til innhold

Sbanken ASA: Meldepliktig handel

På vegne av Sbanken ASA har DNB Markets den 15. september 2020 kjøpt 8 128 aksjer til bruk i Sbankens aksjeprogram for ansatte. Aksjene er kjøpt til gjennomsnittskurs 70,9695 kroner per aksje.

Sbanken har siden 2017 tilbudt ansatte å kjøpe aksjer i Sbanken ASA med en rabatt på 1 500 - 3 000 kroner som del av selskapets årlige aksjekjøpsprogram. Det vises videre til børsmelding 24. april 2020 hvor protokollen fra Sbanken ASAs ordinære generalforsamling ble offentliggjort. Generalforsamlingen besluttet å tildele styret i Sbanken fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer.

Før viderefordeling til ansatte har Sbanken 27 628 egne aksjer. Tildelingen av totalt 27 628 aksjer ble foretatt i dag, 15. september 2020, til en bruttopris per aksje på 70,8608 kroner.

Liste over primærinnsidere som har benyttet seg av tilbudet, antall aksjer som er ervervet og deres nye aksjebeholdning er vedlagt.

Investorkontakter:
Jesper M. Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg