Hopp til innhold

Sbanken ASA: Førtidig innløsningsrett av ISIN NO0010746456 og ISIN NO0010746464

Sbanken ASA benytter innløsningsretten (CALL) for fondsobligasjonslån med ISIN NO0010746456 og ansvarlig lån med ISIN NO0010746464. Calldato for begge lånene er 12. oktober 2020.

Kontaktdetaljer:
Øyvind Telle, Head of Treasury, Sbanken ASA, +47 916 88 704
Jesper M. Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12