Hopp til innhold

Sbanken ASA: Vellykket utstedelse av fondsobligasjon og ansvarlig lån og tilbakekjøp

Sbanken ASA har i dag utstedt et nytt fondsobligasjonslån på NOK 100 millioner, med kupong 3 måneders Nibor + 3,00 prosentpoeng. Fondsobligasjonslånet er evigvarende, med første innløsningsrett etter 5 år.

Sbanken ASA har i tillegg utstedt et nytt tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån på NOK 150 millioner, med kupong 3 måneders Nibor + 1,25 prosentpoeng. Det ansvarlige lånet har en løpetid på 10 år med første innløsningsrett etter 5 år.

De to obligasjonslånene vil søkes notert på Nordic ABM og emisjonsdato er satt til 28. august 2020.

Sbanken ASA har i forbindelse med utstedelsene, med oppgjørsdato 28. august 2020, kjøpt tilbake NOK 29 millioner av ISIN NO0010746456 (SBANK03 PRO) til kurs 100,515 prosent og NOK 16 millioner av ISIN NO0010746464 (SBANK04 PRO) til kurs 100,271 prosent.

Styret i Sbanken ASA har godkjent låneopptakene og tilbakekjøpene. Godkjennelse fra generalforsamlingen i banken ble gitt 24. april 2020.

SpareBank1 Markets og Swedbank var tilretteleggere for transaksjonene.

Kontaktpersoner:
Øyvind Telle, Head of Treasury, Sbanken ASA, tlf.: +47 916 88 704
Jesper M. Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12