Hopp til innhold

Sbanken ASA: Vurderer utstedelse av nytt fondsobligasjonslån og ansvarlig lån

Sbanken ASA har engasjert SpareBank 1 Markets og Swedbank for mulig utstedelse av et nytt fondsobligasjonslån på NOK 100 millioner og et nytt ansvarlig lån på NOK 150 millioner.

Fondsobligasjonslånet vil være evigvarende og ha første innfrielsesrett 5 år etter emisjonsdato. Det ansvarlige lånet vil ha en løpetid på 10 år med første innfrielsesrett 5 år etter emisjonsdato. Begge lånene vil ha flytende rente.

Sbanken vil i forbindelse med transaksjonene vurdere tilbakekjøp, helt eller delvis, av det utestående fondsobligasjonslånet NO0010746456 (SBANK03 PRO) og det utestående ansvarlige lånet NO0010746464 (SBANK04 PRO). Gjenværende utestående i SBANK03 PRO er NOK 283,7 millioner og i SBANK04 PRO NOK 141 millioner.

Styret i Sbanken ASA har godkjent låneopptakene og eventuelle tilbakekjøp. Godkjennelse fra generalforsamlingen i banken ble gitt 24. april 2020.

Kontaktperson:
Øyvind Telle, Head of Treasury, Sbanken ASA, tlf.: +47 916 88 704
Jesper M. Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12