Hopp til innhold

Sbanken ASA: Meldepliktig handel

På vegne av Sbanken ASA har DNB Markets den 23. juli 2020 kjøpt 2 460 aksjer til bruk i Sbankens aksjekjøpsprogram for ledelsen og styret.

Aksjene kjøpt 23. juli 2020 er kjøpt til gjennomsnittskurs 68,2638 kroner per aksje.

Før viderefordeling til ansatte og ledelsen har Sbanken 77 649 egne aksjer.

Tildelingen av totalt 85 020 aksjer ble foretatt i dag, 23. juli 2020, til en bruttopris per aksje på 67,8303 kroner, tilsvarende gjennomsnittlig kjøpskurs for aksjekjøp i perioden 20. juli til 23. juli. Aksjekjøpsprogrammet inkluderer en aksjekursrabatt på 20 prosent og har tre års bindingstid. På samme tid har medlemmer av ledelsen og styret solgt 7 371 aksjer til en pris på 67,8303 kroner. Sbanken ASA er motpart for oppgjør av aksjene.

Medlemmer av ledelsen og styret har gjennom denne transaksjonen signifikant økt sitt eierskap i Sbanken ASA. Dette inkluderer styreleder Niklas Midby som med nærstående nå eier 77 776 aksjer i Sbanken ASA, en økning på 29 485 aksjer.

En liste over primærinnsidere i Sbanken ASA som har kjøpt og solgt aksjer, samt deres totale aksjebeholdning er vedlagt.

Investorkontakter:
Jesper M. Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg