Hopp til innhold

Sbanken ASA: Meldepliktig handel

På vegne av Sbanken ASA har DNB Markets den 20. juli 2020 kjøpt 28 791 til bruk i Sbankens aksjekjøpsprogram for ledelsen og styret.

Aksjene er kjøpt til gjennomsnittskurs 67,8271 kroner per aksje.

Før dagens transaksjon hadde Sbanken ingen egne aksjer.

Investorkontakter:
Jesper M. Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12