Hopp til innhold

Sbanken ASA: Iverksetter tilbakekjøp av egne aksjer for erverv til ledelse og styret

Sbanken ASA tilbyr aksjekjøpsprogram for ledelsen og styret hvor aksjene i programmet tilbys med 20 % rabatt og treårig bindingstid.

Tegningsbeløp i aksjekjøpsprogrammet kan frem til 31. desember 2022 ikke overstige:
* 5 millioner kroner for CEO
* 4 millioner kroner for CFO
* 3 millioner kroner for andre medlemmer av ledelsen
* 2 millioner kroner for styreleder
* 1 million kroner for styremedlem

Det vises videre til børsmelding 24. april 2020 hvor selskapet ble gitt tillatelse til å erverve aksjer til en pris mellom 10 og 150 kroner per aksje for en total pålydende verdi på opptil 32 millioner kroner. Aksjene vil bli ervervet i henhold til gjeldende verdipapirlovning og Oslo Børs regelverk.

Investorkontakter:
Jesper M. Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12