Hopp til innhold

Sbanken ASA: Tar markedsandeler innen boliglån og fondssparing

Bergen, 15. Juli 2020: Sbanken fikk et resultat før skatt på 210,6 millioner kroner i andre kvartal 2020. Netto renteinntekter økte med 24,9 millioner kroner, mens netto provisjonsinntekter falt med 8,0 millioner kroner fra andre kvartal 2019. Egenkapitalavkastningen i kvartalet ble 9,8 prosent.

Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 84,4 milliarder kroner, sammenlignet med 79,9 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2019. Boliglån med gjennomsnittlige belåningsgrad på 52,9 prosent utgjorde 94,8 prosent av totale utlån.

Hovedpunkter:
· Økt markedsandel for boliglån – kvartalsvis utlånsvekst 1,6 prosent
· Fondssparing 17,0 milliarder kroner – markedsandel økt til 7,1 prosent
· Driftskostnader under indikert nivå
· Konservativ utlånsbalanse – 94,8 prosent boliglån med lav belåningsgrad

- I dette kvartalet har banken opprettholdt et sterkt moment innen boliglån og økt markedsandelen innen fondssparing. Kvartalsresultatet er imidlertid påvirket av utbruddet av koronavirus. Netto renteinntekter ble negativt påvirket av implementeringen av rentekutt, mens lavere reiseaktivitet blant kunder medfører reduserte inntekter fra kortbruk. Bankens kostnadsnivå utvikler seg i riktig retning og vi begynner å se effekt av kostnadsprogrammet vårt, inklusiv den pågående reduksjonen i bemanningen, sier Øyvind Thomassen, CEO i Sbanken.

Netto renteinntekter økte til 384,0 (359,1) millioner kroner, drevet av kvartalsvis vekst i boliglån på 2,1 prosent, men ble i dette kvartalet negativt påvirket av at rentekutt ble implementert tidligere for utlån enn for innskudd. Rentemarginen i kvartalet var 1,51 prosent, ned fra 1,57 prosent i andre kvartal 2019.

Driftskostnadene var 170,0 millioner kroner. Netto tap utgjorde 49,5 millioner kroner, tilsvarende en tapsgrad på 0,24 prosent. Tap for usikrede lån ble påvirket av oppdaterte makroøkonomiske forutsetninger i bankens tapsmodeller.

Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken en ren kjernekapitaldekning på 15,9 prosent, 3,4 prosentenheter over minstekravet til ren kjernekapital på 12,5 prosent. Finansdepartementet støttet i juli bankens søknad om unntak fra kravet om uvektet kjernekapitaldekningsbuffer på 2 prosent for morbanken i konsernet. Avgjørelsen forbedrer Sbanken sin kapitalfleksibilitet i tiden fremover.

- Utsiktene til norsk økonomi viser nå klare tegn til forbedring med økt aktivitetsnivå blant bedrifter og fallende arbeidsledighet og i tiden fremover forventer vi at tapene normaliseres på et lavere nivå. Sbanken skal fortsette å ta markedsandeler innen boliglån og fondssparing, i tillegg til å levere markedsledende banktjenester til små og mellomstore bedrifter, avslutter Thomassen.


Fullstendig kvartalsrapport finnes også på sbanken.no/ir.


Kontaktdetaljer,

Investor Relations
Jesper M. Hatletveit, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt
Kristian K. Fredheim, Kommunikasjonssjef, Sbanken ASA, +47 924 47 407


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Vedlegg