Hopp til innhold

Sbanken ASA: NO0010886757, valutadato 26.06.2020

Sbanken ASA, NO0010886757, valutadato 26.06.2020, emittert nytt obligasjonslån, FRN Sbanken ASA åpent obligasjonslån 2020/2023. Forfallsdato 26.09.2023, NOK 300.000.000,-. Lånet vil bli notert på Nordic ABM.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12