Hopp til innhold
Lukk <p>For at sbanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes ogs&aring; til trafikkm&aring;ling. Fortsett &aring; bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om v&aring;r <a title="Bruk av cookies" href="/link/59dde7e3f4684e9a9233dcee6dc34cfd.aspx">bruk av cookies her</a>.</p>

Sbanken ASA: Godt posisjonert i en krevende markedssituasjon

Bergen, 15. mai 2020: Sbanken fikk et resultat før skatt på 239,0 millioner kroner i første kvartal 2020. Netto renteinntekter økte med 75,5 millioner kroner og netto provisjonsinntekter økte med 2,8 prosent fra første kvartal 2019. Avkastning på egenkapitalen var 11,2 prosent i kvartalet og 12,5 prosent justert for engangseffekter.

Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 83,0 milliarder kroner, sammenlignet med 78,2 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal 2019. Boliglån med en gjennomsnittlig belåningsgrad på 53,4 prosent utgjorde 94,3 prosent av totale utlån. En konservativ utlånsbalanse, i kombinasjon med en sterk kapitalsituasjon, sikrer at banken er godt posisjonert til å navigere gjennom koronasituasjonen.

Høydepunkt:
· Økt markedsandel – kvartalsvis utlånsvekst 1,9 prosent
· Positiv utvikling i rentemargin
· Sterk kapitalsituasjon – 16,1 prosent ren kjernekapital
· Konservativ utlånsbalanse – 94,3 prosent boliglån med lav belåningsgrad

- Utbruddet av koronaviruset påvirker oss alle. I Sbanken gjør vi vårt ytterste for å hjelpe våre kunder gjennom en vanskelig tid, i tillegg til å ta vare på våre ansatte og sikre normal drift. I dette kvartalet har banken gitt umiddelbare rentekutt til alle kunder, i tillegg til å hjelpe 2 200 boliglånskunder med avdragsfrihet. For boliglån leverer vi en kvartalsvis utlånsvekst på 2,5 prosent og øker vår markedsandel. Banken har en heldigital robust forretningsmodell, og er godt posisjonert til å komme styrket ut av en krevende markedssituasjon, sier Øyvind Thomassen, CEO i Sbanken.

Netto renteinntekter økte til 430,6 (355,1) millioner kroner som følge av utlånsvekst og økt rentemargin. Rentemarginen i kvartalet var 1,85 prosent, opp fra 1,57 prosent i første kvartal 2019.

Driftskostnadene var 183,8 millioner kroner, hvorav 8,6 millioner kroner er for sluttvederlag tilknyttet bankens kostnadsprogram. Netto tap utgjorde 51,0 millioner kroner, inklusiv en diskresjonær tapsavsetning på 19,5 millioner kroner for ta hensyn til økt makroøkonomisk usikkerhet. Tapsgraden i kvartalet var 0,25 prosent, mens den underliggende tapsgraden var 0,15 prosent. Tapsgraden tilknyttet boliglån var 0,03 prosent.

Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken en ren kjernekapitaldekning på 16,1 prosent, sammenlignet med 15,6 prosent pr. 31. desember 2019. Kapitaldekningen inkorporerer bankens reviderte utbyttebeslutningen om å ikke utdele utbytte for 2019 på nåværende tidspunkt. Etter reduksjonen i motsyklisk kapitalbuffer til 1 prosent har Sbanken et minstekrav til ren kjernekapital på 12,5 prosent og et kapitalmål på 13,0 prosent.

- Utsiktene til norsk økonomi har endret seg dramatisk, og vi er vitne til en sterk oppgang i arbeidsledigheten og et rekordlavt rentenivå. Med en unik posisjon i markedet, står banken godt rustet til å håndtere den nåværende situasjonen og kapre mulighetene som ligger foran oss, avslutter Thomassen.


Detaljert finansiell rapport for konsernet og Sbanken ASA er vedlagt denne meldingen. Rapporten for det heleide datterselskapet Sbanken Boligkreditt AS, distribueres separat.


Kontaktdetaljer,

Investor Relations
Jesper M. Hatletveit, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt
Kristian K. Fredheim, Kommunikasjonssjef, Sbanken ASA, +47 924 47 407

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg