Hopp til innhold
Lukk <p>For at sbanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes ogs&aring; til trafikkm&aring;ling. Fortsett &aring; bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om v&aring;r <a title="Bruk av cookies" href="/link/59dde7e3f4684e9a9233dcee6dc34cfd.aspx">bruk av cookies her</a>.</p>

Sbanken ASA: Endring av utbytteforslag – tilleggsinformasjon til sak 4.2 i innkalling til generalforsamlingen 24. april

Det vises til børsmelding 1. april 2020 vedrørende innkalling til ordinær generalforsamling hvor styret i Sbanken ASA i sak 4.2 gav innstilling om å opprettholde et utbytteforslag på 1,90 kroner per aksje, tilsvarende en utbyttegrad på 29,9 prosent av resultat etter skatt for 2019. Styrets vurdering ble gjort i lys av signaler fra Finansdepartementet og Finanstilsynet, men tok også i betraktning et moderat utbytteforslag, Sbankens sterke kapitalsituasjon med ren kjernekapitaldekning på 15,6 prosent hensyntatt foreslått utbytte, og en konservativ utlånsbalanse bestående av 94 prosent boliglån med 54 prosent gjennomsnittlig belåningsgrad.

Finanstilsynet har henvendt seg til Sbanken på generelt grunnlagt med en anmodning om igjen å revurdere innstilling til utbytte for regnskapsåret 2019. Med bakgrunn i dette har styret i dag oppdatert sin innstilling til generalforsamlingen og anbefaler at det på nåværende tidspunkt ikke betales utbytte. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen 24. april 2020 under sak 4.2 vedtar at det ikke betales utbytte for regnskapsåret 2019. Dersom omstendighetene endrer seg vil styret vurdere å behandle utbytte for regnskapsåret 2019 på en ekstraordinær generalforsamling senest desember 2020.

Styret er av den oppfatning at Sbanken gjennom sin heldigitale forretningsmodell og sterke finansielle stilling er godt posisjonert til å møte negative konsekvenser av utbruddet av koronavirus. Banken er bevisst sitt samfunnsansvar og har gått foran som forbilde ved å gi rask nedsettelse av utlånsrenter til alle kunder. Banken opplever nå et sterkt vekstmomentum innen boliglån og kun begrensede utlånstap som følge av virusutbruddet.

Kontaktinformasjon:
Jesper M. Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12