Hopp til innhold
Lukk <p>For at sbanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes ogs&aring; til trafikkm&aring;ling. Fortsett &aring; bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om v&aring;r <a title="Bruk av cookies" href="/link/59dde7e3f4684e9a9233dcee6dc34cfd.aspx">bruk av cookies her</a>.</p>

Sbanken ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling

Aksjonærene i Sbanken ASA innkalles til ordinær generalforsamling fredag 24. april 2020 kl. 10:00 i bankens lokaler i Folke Bernadottes vei 38, Fyllingsdalen, Bergen.

Viktig melding angående koronaviruspandemien:
Aksjonærer oppfordres i år til å ikke møte fysisk på generalforsamlingen, men til å avgi forhåndsstemme elektronisk eller gi fullmakt til styreleder med eller uten stemmeinstruks etter den fremgangsmåte som følger av innkallingen.
Til behandling foreligger godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder beslutning av utbytte, valg av styre og valgkomite, samt fastsettelse av godtgjørelse for disse. Styret ber også generalforsamlingen om fullmakt til å erverve egne aksjer, fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer, samt fullmakt til å utstede fondsobligasjonslån og ansvarlige lån.

Innkallingen følger vedlagt og er gjort tilgengelig på bankens nettside, www.sbanken.no/ir, sammen med tilhørende dokumenter.

Selskapet oppfordrer sterkt våre aksjonærer som ikke har registrert seg for å kunne motta elektroniske investormeldinger, til å registrere seg som elektronisk mottaker i VPS. Se nærmere vedlagte brev med utfyllende informasjon om dette.

Kontaktinformasjon:
Jesper M. Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990
Ann Cathrine Lerstad, leder juridisk, Sbanken ASA +47 476 04 629

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg