Lukk <p>For at sbanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes ogs&aring; til trafikkm&aring;ling. Fortsett &aring; bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om v&aring;r <a title="Bruk av cookies" href="/link/59dde7e3f4684e9a9233dcee6dc34cfd.aspx">bruk av cookies her</a>.</p>

Sbanken ASA: Lånevekst og positiv marginutvikling

Bergen, 14. november 2019: Sbanken fikk et resultat før skatt på 283,2 millioner kroner i tredje kvartal. Netto renteinntekter økte med 87,5 millioner kroner og netto provisjonsinntekter økte marginalt fra tredje kvartal 2018.

Utlånsveksten i kvartalet var 2,2 prosent. Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 81,6 milliarder kroner, sammenlignet med 78,8 milliarder ved utgangen av tredje kvartal 2018. Avkastning på egenkapitalen var 14,0 prosent i kvartalet. Bankens fastsatte bidrag til krisetiltaksfondet ble lavere enn estimert og avsatt i regnskapet. Dette påvirker netto renteinntekt i kvartalet positivt med 36,0 millioner kroner.

Høydepunkter:
· Reprising av utlån bidrar til styrket rentemargin
· Kvartalsvis utlånsvekst på 2,2 prosent - robust veksttakt opprettholdes
· Ny plattform og prismodell innen fondssparing
· Øyvind Thomassen ny leder

- Vi legger bak oss et kvartal med robust utlånsvekst og sterke resultater. Vår nye prismodell innen fondssparing bidrar til å befeste vår posisjon som Norges mest åpne og innovative bank for privatkunder. Fremover skal vi også levere innovative løsninger til små bedrifter. Jeg var med å starte banken og ser nå frem til å lede oss gjennom en spennende fase, sier Øyvind Thomassen, ny CEO i Sbanken.

Netto renteinntekter økte til 420,8 (333,3) millioner kroner som følge av lånevekst, reprising av utlån og lavere enn estimert bidrag til krisetiltaksfondet. Rentemarginen i kvartalet var 1,77 prosent, opp fra 1,45 prosent i tredje kvartal 2018. Sammenlignet med andre kvartal 2019 økte marginen med 0,20 prosentpoeng.

Driftskostnadene var 175,9 (159,6) millioner kroner, og netto tap utgjorde 37,1 (19,7) millioner i kvartalet, tilsvarende til en tapsgrad på 0,18 prosent. Tap tilknyttet forbrukslån økte noe i kvartalet, mens boliglånsporteføljen hadde stabil utvikling med lave tap.

Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken en ren kjernekapital på 15,0 prosent, opp 0,1 prosentpoeng fra andre kvartal 2019, en kjernekapitaldekning på 16,5 prosent og en total kapitaldekning på 18,6 prosent. Kapitaldekningen inkluderer 70 prosent tilbakeholdt resultat fra årets ni første måneder.

- Utsiktene til norsk økonomi er gode. Sbanken har en unik markedsposisjon og vi brenner for å levere innovative og enkle løsninger. Jeg gleder meg til fortsettelsen, avslutter Thomassen.

Detaljert finansiell rapport for konsernet og Sbanken ASA er vedlagt denne meldingen. Rapporten for det heleide datterselskapet Sbanken Boligkreditt AS, distribueres separat.

Kontaktdetaljer,

Investor Relations
Jesper M. Hatletveit, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 40 045
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt
Kristian K. Fredheim, Kommunikasjonssjef, Sbanken ASA, +47 924 47 407

Om Sbanken ASA
I april 2000 ble Sbanken lansert som den første rene nettbanken i Norge. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner, husstander og små og mellomstore bedrifter i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer og alle produkter og tjenester tilbys direkte via den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Per 30. september 2019 hadde Sbanken en forvaltningskapital på 94,1 milliarder kroner. For mer informasjon, se sbanken.no/ir.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg