Lukk <p>For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår <a title="Bruk av cookies" href="/link/59dde7e3f4684e9a9233dcee6dc34cfd.aspx">bruk av cookies her</a>.</p>

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 5 og lavere, eller Internet Explorer 10 og lavere.

Skandiabanken ASA : Sterk vekst i sparing og fortsatt god kostnadskontroll

Bergen, 2. november 2017: Skandiabanken-konsernet hadde et netto resultat på 165,0 millioner kroner i tredje kvartal 2017, mot 154,0 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Økningen i resultatet var hovedsakelig et resultat av sterk vekst i kundeutlån.

Ved utgangen av kvartalet utgjorde total kundeutlån 72,0 milliarder kroner, mot 61,1 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2016. Dette tilsvarer en årlig vekst på 17,8 prosent. Avkastningen på egenkapitalen var 13,0 prosent, mot 13,5 prosent i tredje kvartal 2016. Kostnadsgraden var 38,3 prosent, mot 39,5 prosent i tredje kvartal 2016.

Hovedpunkter (tilsvarende periode i fjor i parentes):

  • Kostnadsgraden redusert til 38,3 (39,5) prosent
  • Sterk vekst i FuM - 33,9 prosent siste 12 måneder
  • Netto rentemargin på 1,63 (1,67) prosent
  • Kåret til banken med de mest fornøyde kundene av EPSI
  • Generalforsamlingen godkjente navnendring til Sbanken

"Finansielt har vi levert nok et sterkt kvartal. Solide provisjonsinntekter og god kostnadsstyring gir en egenkapitalavkastning på 13,0 prosent. Kvartalet ble preget av lansering av  nye spareprodukter og god vekst i FuM. I tillegg til sterk økonomisk utvikling, opplevde Skandiabanken god vekst i nye kunder og ble igjen kåret til banken med de mest forøyde kundene av EPSI. Vi ser frem til å levere de samme brukervennlige tjenestene, rettferdige og transparente priser og prisbelønnet kundeservice, også etter at vi blir Sbanken 6. november" sier Magnar Øyhovden, administrerende direktør i Skandiabanken ASA.

Netto renteinntekter økte til 331,4 (299,9) millioner kroner som følge av økt netto utlån til kunder, delvis motvirket av en noe lavere netto rentemargin. Netto provisjonsinntekter økte til 54,2 (53,0) millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 39,5 millioner kroner i andre kvartal 2017.

Driftskostnadene utgjorde 147,3 (140,2) millioner kroner i kvartalet. Justert for engangskostnader på 6,2 millioner kroner knyttet til rebranding-prosessen, var driftskostnadene 141,1 millioner kroner, og dermed i tråd med tidligere kvartaler. Justert for engangskostnader var kostnadsgraden i kvartalet 36,7 prosent.

Netto nedskrivninger på utlån utgjorde 16,0 (5,7) millioner i kvartalet. Netto kostnad på tap utgjorde 19,8 (11,3) millioner kroner. Lånetapsgraden var 0,11 (0,07), og dermed på linje med tidligere kvartaler.

Ved utgangen av kvartalet hadde banken en ren kjernekapitaldekning på 14,7 prosent, en kjernekapitalandel på 16,2 prosent og en total kapitalandel på 18,2 prosent. Ved kvartalsskiftet hadde Skandiabanken en uvektet kjernekapitalandel på 6,1 prosent, opp fra 5,9 prosent i andre kvartal 2017. Kapitalandelene inkluderer 90 prosent tilbakeholdt resultat fra de 9 første månedene av 2017.

Detaljert finansiell rapport for konsernet og Skandiabanken ASA er vedlagt denne innkallingen. Rapporten for det heleide datterselskapet Skandiabanken Boligkreditt AS, distribueres separat.
Kontaktinformasjon,

Investor Relations
Brede Selseng, IR-ansvarlig, Skandiabanken ASA, 971 62 171
Henning Nordgulen, leder finans, Skandiabanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt
Ole Bernhard Larsen, Kommunikasjonsansvarlig, Skandiabanken ASA, +47 959 40 045

Om Skandiabanken ASA
I april 2000 ble Skandiabanken lansert som den første rene nettbanken i Norge. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer og alle produkter og tjenester tilbys direkte via den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Per 30. september 2017 hadde Skandiabanken 430 000 aktive kunder og en forvaltningskapital på 81,6 milliarder kroner. For mer informasjon, se https://skandiabanken.no/investor-relations-norsk

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12