Lukk <p>For at sbanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes ogs&aring; til trafikkm&aring;ling. Fortsett &aring; bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om v&aring;r <a title="Bruk av cookies" href="/link/59dde7e3f4684e9a9233dcee6dc34cfd.aspx">bruk av cookies her</a>.</p>

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 5 og lavere, eller Internet Explorer 10 og lavere.

Sbanken ASA: Sbanken tar markedsandeler

Bergen, 12. juli 2019: Sbanken fikk et resultat før skatt på 202,1 millioner kroner i andre kvartal. Netto renteinntekter økte med 31,7 millioner kroner og netto provisjonsinntekter økte med 2,9 millioner kroner fra andre kvartal 2018.

Kvartalets utlånsvekst var 2,2 prosent. Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 79,9 milliarder kroner, sammenlignet med 76,8 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2018. Avkastning på egenkapitalen var 10,3 prosent i kvartalet.

Høydepunkter:
• Utlånsvekst på 2,2 prosent i kvartalet, tar markedsandeler
• Reprising av utlån vil bidra til styrket rentemargin
• Risikoprising på forbrukslån demper effekt av økte tapsavsetninger
• SMB-tilbudet lansert i slutten av juni har blitt godt mottatt av kundene

«Vi vokser igjen på utlån og opprettholdt en rentemargin på 1,57 prosent. Vi har fått bekreftet vår sterke markedsposisjon for privatkunder og vi har lansert en ny og forenklet bankopplevelse for små bedrifter», sier Magnar Øyhovden, daglig leder i Sbanken ASA.

Netto renteinntekter økte til 359,1 (348,4) millioner kroner som følge av vekst i utlån til kunder. Rentemarginen i kvartalet var 1,57 prosent, opp fra 1,47 prosent i andre kvartal 2018. Sammenlignet med første kvartal 2019 var marginen uendret.

Driftskostnader utgjorde 169,0 (168,3) millioner kroner i kvartalet.

Netto tap utgjorde 43,8 millioner kroner i kvartalet, tilsvarende en tapsgrad på 0,22 prosent. Det underliggende tapsnivået for kvartalet var 0,15 prosent. Tapene var påvirket av kalibrering av tapsmodellene for usikret kreditt. Dette stod for 13,9 millioner kroner, tilsvarende 0,07 prosentpoeng av tapsgraden i kvartalet. Risikoprising vil dempe den finansielle effekten.

Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken en ren kjernekapitaldekning på 14,9 prosent, en kjernekapitaldekning på 16,4 prosent og en total kapitaldekning på 18,5 prosent. Kapitaldekningen inkluderer 70 prosent av netto resultat for første halvår 2019.

«Siden år 2000 har Sbanken utfordret bankmarkedet gjennom å tilby kundene stadig bedre tjenester. Til høsten gjør vi det igjen, ved å ta sparing og SMB-tjenester til et nytt nivå for norske kunder», avslutter Øyhovden

Detaljert finansiell rapport for konsernet og Sbanken ASA er vedlagt denne meldingen. Rapporten for det heleide datterselskapet Sbanken Boligkreditt AS, distribueres separat.


Kontaktdetaljer,

Investor Relations
Henning Nordgulen, CFO, Sbanken ASA, +47 952 65 990


Mediekontakt
Geir Holen, Kommunikasjonsansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 68 286


Om Sbanken ASA
I april 2000 ble Sbanken lansert som den første rene nettbanken i Norge. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner, husstander og små og mellomstore bedrifter i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer og alle produkter og tjenester tilbys direkte via den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Per 30. juni 2019 hadde Sbanken en forvaltningskapital på 95 milliarder kroner. For mer informasjon, se https://sbanken.no/investor-relations-norsk.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12Vedlegg