Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 5 og lavere, eller Internet Explorer 10 og lavere.

Skandiabanken ASA : Griper muligheten til å vokse med kvalitet

Bergen, 9. mai 2017: Skandiabanken ASA fikk et resultat etter skatt på 164,8 millioner i første kvartal 2017, mot 126,1 millioner i foregående år. Resultatøkningen er i hovedsak et resultat av sterk vekst i utlån og salg av en portefølje av misligholdte lån. Ved utgangen av fjerde kvartal var bankens samlede utlån til kunder 67,9 milliarder, sammenlignet med 58,4 milliarder ved utgangen av første kvartal i fjor. Dette tilsvarer en vekst på 16,4 prosent siste tolv måneder. Avkasting på egenkapitalen var 13,7 prosent sammenlignet med 12,3 prosent i første kvartal i fjor.

Hovedpunkter fra rapporten for fjerde kvartal (tilsvarende periode i fjor i parentes):

  • Benyttet markedsmulighet til vekst med kvalitet
  • Vekst i utlån til kunder - 16,4 prosent siste 12 måneder
  • Netto renteinntekt økte med 9,5 prosent til 299,0 (273,0) millioner
  • Rentemargin på 1,63 (1,65) prosent
  • Solid kapitaldekning - ren kjernekapital på 14,5 prosent

«Finansielt sett leverer vi nok et sterkt kvartal med en egenkapitalavkastning på 13,7 prosent. Skandiabankens skalerbare forretningsmodell og fair deal-konsept har demonstrert sin styrke i det norske markedet, noe som fører til god vekst av nye kunder og en annualisert vekst i kundeutlån på 16,4 prosent. Våre brukervennlige tjenester, rettferdige og åpne priser, og prisvinnende kundeservice støtter fortsatt vekst.» sier Magnar Øyhovden, daglig leder i Skandiabanken ASA.

I første kvartal inngikk Skandiabanken en avtale om å kjøpe 39,9 prosent av aksjene i Quantfolio AS. Quantfolio utvikler programvare for utvelgelse av aksjer og fond. Kjøpet er en del av bankens strategi om økt satsning i det private sparemarkedet.

Netto renteinntekter vokste til 299,0 (273,0) millioner som følge av økte utlån, delvis motvirket av en marginalt svakere rentemargin i perioden.

Driftskostnadene var på 149,3 (142,1) millioner i første kvartal. Justert for engangskostnader på 3,4 prosent millioner relatert til omprofilering av banken, var driftskostnadene i kvartalet på 146,0 millioner.

Netto tapskostnad i perioden ble positiv med 20,4 (-9,1) millioner, og tapsprosenten var -0,13 (0,09). Ved utgangen av kvartalet, hadde banken tapsavsetninger på 135,5 millioner, sammenlignet med 148,4 millioner ved utgangen av fjerde kvartal 2016.

Ved utgangen av første kvartal hadde banken en ren kjernekapitaldekning på 14,5 prosent, kjernekapitaldekning på 16,1 prosent og en total kapitaldekningsgrad på 18,2 prosent. Ved utgangen av kvartalet hadde banken uvektet kjernekapitalandel på 6,1 prosent, ned fra 6,3 prosent ved utgangen av fjerde kvartal 2016.

En detaljert finansiell rapport for Skandiabanken konsernet og for Skandiabanken ASA er vedlagt denne meldingen. Regnskapet for det heleide datterselskapet Skandiabanken Boligkreditt AS distribueres i egen børsmelding.

Kontaktinformasjon investor relations
Brede Selseng, IR-ansvarlig, Skandiabanken ASA, +47 971 62 171
Henning Nordgulen, leder finans, Skandiabanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt
Ole Bernhard Larsen, Kommunikasjonsansvarlig, Skandiabanken ASA, +47 959 40 045

Om Skandiabanken ASA
I april 2000 ble Skandiabanken lansert som den første rene nettbanken i Norge. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer, og alle produkter og tjenester tilbys direkte på den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Ved utgangen av mars 2017 hadde Skandiabanken 390 000 kunder og forvaltningskapital på NOK 77,1 milliarder kroner. For mer informasjon, se https://skandiabanken.no/investor-relations-norsk

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12