Hopp til innhold

Børsmeldinger

Dato Melding
30.08.21 Vellykket utstedelse av Etterstilt Senior Obligasjonslån i NOK
30.08.21 Mulig utstedelse av senior etterstilt obligasjonslån
26.08.21 Oppdatering på myndighetsgodkjennelser relatert til det frivillige tilbudet for Sbanken ASA
16.07.21 Godt underliggende resultat i et unikt kvartal for Sbanken
09.07.21 Invitasjon til presentasjon av resultater for 2. kvartal 2021
01.07.21 Oppdatering på myndighetsgodkjennelser relatert til det frivillige tilbudet for Sbanken ASA
24.06.21 Oppdatering på myndighetsgodkjennelser relatert til det frivillige tilbudet for Sbanken ASA
17.06.21 DNB Bank ASA annonserer endelig resultat av det anbefalte frivillige tilbudet for Sbanken ASA
14.06.21 DNB Bank ASA annonserer foreløpig resultat av det anbefalte frivillige tilbudet for Sbanken ASA
14.06.21 Sbanken ASA – Siste dag av akseptperioden for det beste og endelige anbefalte tilbudet fra DNB Bank ASA
07.06.21 Siste forlengelse av akseptperioden, endelig økt tilbudspris på NOK 108,85 per aksje og oppfyllelse av endret vilkår for minste akseptgrad på 2/3 for tilbudet om erverv av Aksjene i Sbanken ASA
24.05.21 DNB Bank ASA: forlengelse av akseptperioden for det anbefalte frivillige tilbudet fra DNB Bank ASA om erverv av samtlige aksjer i Sbanken ASA
21.05.21 DNB Bank ASA: Påminnelse om utløp av tilbudsperioden for det anbefalte frivillige tilbudet fra DNB Bank ASA om erverv av aksjene i Sbanken ASA
11.05.21 Sbankens Q1-resultater kjennetegnet av lave tap og overkapitalisering
06.05.21 Invitasjon til presentasjon av resultater for 1. kvartal 2021
23.04.21 DNB annonserer oppstart av tilbudsperioden for det anbefalte frivillige tilbudet fra DNB Bank ASA om erverv av aksjer i Sbanken ASA
22.04.21 Ordinær generalforsamling avholdt 22. april 2021 - styrevalg
15.04.21 DNB annonserer anbefalt frivillig tilbud på aksjene i Sbanken
29.03.21 Sbanken ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling
25.03.21 Sbanken ASA: Utvidelse av ISIN NO0010920762
25.03.21 Sbanken ASA: Årsrapport og Pilar 3-rapport for 2020
01.03.21 Sbanken ASA: Eks. utbytte NOK 3,15 i dag
11.02.21 Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Sbanken ASA
11.02.21 Sbanken ASA: Rekordhøy vekst innen fondssparing og reduserte tap på utlån
05.02.21 Sbanken ASA: Invitasjon til presentasjon av resultater for 4. kvartal 2020
01.02.21 Sbanken ASA: Moody’s oppgraderer Sbanken ASAs langsiktige innskuddsrating til A2
20.01.21 Sbanken ASA: NO0010920762, Emisjonsdato 22.01.2021
16.12.20 Sbanken ASA: Ekstraordinær generalforsamling avholdt 16. desember 2020
15.12.20 Sbanken ASA: Finanstilsynet har fattet vedtak om minimumskrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) til Sbanken
11.12.20 Sbanken ASA: Meldepliktig handel
04.12.20 Sbanken ASA: Moody's bekrefter Sbankens A3 langsiktige innskuddsrating, utsiktene endret til positive
23.11.20 Sbanken ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
13.11.20 Sbanken ASA: Styrket lønnsomhet og sterk vekst innen fondssparing
06.11.20 Sbanken ASA: Invitasjon til presentasjon av resultater for 3. kvartal 2020
08.10.20 Sbanken ASA: Utvidelse av ISIN NO0010886757
07.10.20 Sbanken ASA: NO0010895519, Emisjondato 12.10.2020
15.09.20 Sbanken ASA: Meldepliktig handel
14.09.20 Sbanken ASA: Meldepliktig handel
11.09.20 Sbanken ASA: Utvidelse av ISIN NO0010886757
31.08.20 Sbanken ASA: Førtidig innløsningsrett av ISIN NO0010746456 og ISIN NO0010746464
26.08.20 Sbanken ASA: Utvidelse av ISIN NO0010886757
25.08.20 Sbanken ASA: Vellykket utstedelse av fondsobligasjon og ansvarlig lån og tilbakekjøp
25.08.20 Sbanken ASA: Vurderer utstedelse av nytt fondsobligasjonslån og ansvarlig lån
23.07.20 Sbanken ASA: Meldepliktig handel
22.07.20 Sbanken ASA: Meldepliktig handel
21.07.20 Sbanken ASA: Meldepliktig handel
20.07.20 Sbanken ASA: Meldepliktig handel
17.07.20 Sbanken ASA: Iverksetter tilbakekjøp av egne aksjer for erverv til ledelse og styret
15.07.20 Sbanken ASA: Tar markedsandeler innen boliglån og fondssparing
09.07.20 Sbanken ASA: Invitasjon til presentasjon av resultater for 2. kvartal 2020
Abonner på børs- og pressemeldinger