Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 5 og lavere, eller Internet Explorer 10 og lavere.

Skandiabanken ASA : Fortsatt lønnsom vekst

Bergen, 9. februar 2017: Skandiabanken ASA fikk et resultat etter skatt på 149,7 millioner i fjerde kvartal 2016, mot 106,0 millioner i foregående år. Ved utgangen av fjerde kvartal var bankens samlede utlån til kunder 63,5 milliarder, sammenlignet med 56,9 milliarder ved utgangen av fjerde kvartal i fjor. Dette tilsvarer en årlig vekst på 11,6 prosent. Rentemarginen økte til 1,74, opp fra 1,59 prosent i fjerde kvartal 2015. Avkasting på egenkapitalen var 12,7 prosent sammenlignet med 12,1 prosent i fjerde kvartal i fjor.

Hovedpunkter fra rapporten for fjerde kvartal (tilsvarende periode i fjor i parentes):

  • Rentemarginen økte til 1,74 (1,59) prosent
  • Vekst i utlån til kunder - 11,6 prosent siste 12 måneder
  • Netto renteinntekt økte med 18,8 prosent til 309,3 (260,3) millioner
  • Netto provisjonsinntekter økte til 42,1 (32,4) millioner
  • Lave tap på utlån - tapsprosent på 0,09 (0,06)
  • Solid kapitaldekning - ren kjernekapital på 14,9 prosent

«Finansielt sett leverer vi nok et sterkt kvartal med en avkastning på egenkapitalen på 12,7 prosent. Skandiabanken har de mest fornøyde kundene i Norge, og en utlånsvekst i 2016 på 11,6 prosent bekrefter vår økende popularitet. Vår sterke kapitalisering, brukervennlige tjenester og åpne og ærlige prising støtter videre vekst.» - sier Magnar Øyhovden, daglig leder i Skandiabanken ASA.

Netto renteinntekter vokste til 309,3 (260,3) millioner, som følge av økte utlån og høyere rentemargin i perioden.

Driftskostnadene var på 140,7 (144) millioner i fjerde kvartal. Justert for engangskostnader på 5,1 millioner, var driftskostnadene i kvartalet på 135,6 millioner, og således i tråd med tidligere kvartal.

Netto tapskostnad i perioden ble 13,6 (9,1) millioner, og tapsprosenten var 0,09 (0,06). Ved utgangen av kvartalet, hadde banken tapsavsetninger på 148,4 millioner, sammenlignet med 135,0 millioner ved utgangen av tredje kvartal 2016.

Ved utgangen av fjerde kvartal hadde banken en ren kjernekapitaldekning på 14,9 prosent, kjernekapitaldekning på 16,3 prosent og en total kapitaldekningsgrad på 18,0 prosent. Ved utgangen av kvartalet hadde banken uvektet kjernekapitalandel på 6,3 prosent, opp fra 6,1 prosent ved utgangen av tredje kvartal 2016.

Prosessen med å erstatte eksisterende tjenesteavtaler med svenske Skandia, og erstatte disse med nye, ble ferdigstilt i fjerde kvartal i henhold til tids- og kostnadsplan.

En detaljert finansiell rapport for Skandiabanken konsernet og for Skandiabanken ASA er vedlagt denne meldingen. Regnskapet for det heleide datterselskapet Skandiabanken Boligkreditt AS distribueres i egen børsmelding.

Kontaktinformasjon investor relations
Brede Selseng, IR-ansvarlig, Skandiabanken ASA, +47 971 62 171
Henning Nordgulen, leder finans, Skandiabanken ASA, +47 952 65 990
Mediekontakt
Ole Bernhard Larsen, Kommunikasjonsansvarlig, Skandiabanken ASA, +47 959 40 045

Om Skandiabanken ASA
I april 2000 ble Skandiabanken lansert som den første rene nettbanken i Norge. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer, og alle produkter og tjenester tilbys direkte på den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Ved utgangen av 2016 hadde Skandiabanken 390 000 kunder og forvaltningskapital på NOK 71,2 milliarder. For mer informasjon, se https://skandiabanken.no/investor-relations-norsk

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12