Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 5 og lavere, eller Internet Explorer 10 og lavere.

Skandiabanken ASA tredje kvartal 2016: Nok et solid kvartal

Bergen, 9. november 2016: Skandiabanken ASA fikk et resultat etter skatt på 154,1 millioner i tredje kvartal 2016, mot 79,7 millioner i tredje kvartal 2015. Ved utgangen av tredje kvartal var bankens samlede utlån til kunder 61,1 milliarder, sammenlignet med 55,1 milliarder i tredje kvartal i fjor. Totale utlån økte med 10,9 prosent sammenlignet med tredje kvartal i 2015. Rentemarginen økte til 1,67 (1,53) prosent.

Hovedpunkter fra rapporten for tredje kvartal (tilsvarende periode i fjor i parentes): 

  • Rentemarginen økte til 1,67 (1,53) prosent
  • Vekst i utlån til kunder - 10,9 prosent siste 12 måneder
  • Netto renteinntekt økte med 23,7 prosent til 299,9 (242,4) millioner
  • Netto provisjonsinntekter økte til 53,0 (46,7) millioner
  • Lave tap på utlån - tapsprosent på 0,07 (0,06)
  • Solid kapitaldekning - ren kjernekapital på 14,9 prosent 

«Vi har levert nok et solid kvartal, med økt lønnsomhet og kundevekst. Samtidig har vi opprettholdt konkurransedyktige priser. Vi er også stolte over å bli kåret til vinner av EPSIs årlige kundetilfredshetsmåling. Dette viser at vi fremdeles har de mest fornøyde bankkundene i Norge og er et bevis på at innsatsen våre ansatte legger ned hver dag gir oss fornøyde kunder og støtter oppunder veksten vår.» sier Magnar Øyhovden, daglig leder av Skandiabanken ASA.

Netto renteinntekter økte til 299,9 (242,2) millioner, som følge av økte utlån og høyere rentemargin i perioden.

Driftskostnadene var på 140,2 (169,0) millioner i tredje kvartal. Justert for engangskostnader på 5,3 millioner, var driftskostnadene i kvartalet på 134,9 millioner, og således i tråd med utviklingen fra tidligere kvartal.

Netto tapskostnad i perioden ble 11,3 (7,8) millioner, og tapsprosenten var 0,07 (0,06). Ved utgangen av kvartalet, hadde banken tapsavsetninger på 135,0 millioner, sammenlignet med 130,3 millioner ved utgangen av andre kvartal 2016.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde banken en ren kjernekapitaldekning på 14,9 prosent, kjernekapitaldekning på 16,3 prosent og en total kapitaldekningsgrad på 18,1 prosent. Ved utgangen av kvartalet hadde banken uvektet kjernekapitalandel på 6,1 prosent, opp fra 5,3 prosent ved utgangen av andre kvartal 2016. Økningen i uvektet kjernekapitalandel skyldes i hovedsak nye beregningsmetoder fra Finanstilsynet, som trådte i kraft i tredje kvartal 2016

Den pågående prosessen med å avvikle tjenesteavtaler med svenske Skandia har hatt god framgang i kvartalet. I henhold til plan, forventes gjenstående prosjekter å ferdigstilles innen utgangen av 2016.

En detaljert finansiell rapport for Skandiabanken konsernet og for Skandiabanken ASA er vedlagt denne meldingen. Regnskapet for det heleide datterselskapet Skandiabanken Boligkreditt AS distribueres i egen børsmelding.

Kontaktinformasjon investor relations
Brede Selseng, IR-ansvarlig, Skandiabanken ASA, +47 971 62 171
Henning Nordgulen, leder finans, Skandiabanken ASA, +47 952 65 990
Mediekontakt
Ole Bernhard Larsen, Kommunikasjonsansvarlig, Skandiabanken ASA, +47 959 40 045

Om Skandiabanken ASA
I april 2000 ble Skandiabanken lansert som den første rene nettbanken i Norge. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer, og alle produkter og tjenester tilbys direkte på den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Ved utgangen av september 2016 hadde Skandiabanken 386 000 kunder og forvaltningskapital på NOK 70,7 milliarder. For mer informasjon, se https://skandiabanken.no/investor-relations-norsk


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12