Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 5 og lavere, eller Internet Explorer 10 og lavere.

Skandiabanken ASA andre kvartal 2016: Nok et solid kvartal fra utfordrerbanken

Bergen, 12. august 2016: Skandiabanken konsern fikk et resultat etter skatt på 359,4 millioner i andre kvartal 2016 mot 83,5 millioner i andre kvartal 2015. Gevinst i fra Visa Inc. sitt kjøp av Visa Europe Ltd. utgjorde 228.3 millioner. Ved utgangen av andre kvartal var bankens utlån til kunder på 60,2 milliarder, mot 53,0 milliarder på samme tid i fjor. Samlet utlån økte med 13,5% sammenlignet med andre kvartal 2015. Rentemarginen økte til 1,72 prosent (1,52)

Hovedpunkter fra rapporten for andre kvartal (tilsvarende periode i fjor i parentes):

  • Rentemarginen økte til 1,72 (1,52) prosent
  • Fortsatt sterkt vekst i utlån - 13,5 prosent siste 12 måneder
  • Netto renteinntekt økte med 26,3 prosent til 295,5 (234,0) millioner kroner
  • Lave tap på utlån - tapsprosent på 0,14 (0,05)
  • Solid kapitaldekning - ren kjernekapital på 14,8 prosent

Vi leverer et solid kvartal, med fortsatt vekst og lønnsomhet i henhold til plan. Samtidig har vi klart å være konkurransedyktige i prisingen vår. Vi er også stolte av igjen å bli kåret til banken med de mest fornøyde kundene for femtende året på rad av Norsk Kundebarometer. For ytterligere å øke organisasjonens fokus på innovative løsninger og verdi for kundene, har vi iverksatt organisatoriske endringer som vil bli implementert i løpet av 2016. Økt innovasjonskraft, og det å levere de beste løsningene for å dekke kundenes reelle behov, vil være sentralt for oss i fortsettelsen, sier daglig leder i Skandiabanken ASA, Magnar Øyhovden.

Renteinntektene har økt til 295,5 (234), millioner som følge av økte utlån og en høyere rentemargin i perioden.

Driftskostnadene var på 141,5 (144,6) millioner i andre kvartal. Justert for engangskostnader på 8,1 millioner, var driftskostnadene på 133,3 millioner, og således i tråd med utviklingen fra foregående kvartaler.

Netto tapskostnad i perioden ble på 20,0 (6,5) millioner, tilsvarende en tapsprosent på 0,14 (0,05). Økningen i tapskostnader skyldes primært overgang til ny leverandør på kredittkortløsninger, som vil gi bedre datakvalitet, men som på kort sikt førte til en midlertidig forsinkelse i purringer. Skandiabanken forventer deler av misligholdet reversert og normale tapsnivå i tredje kvartal. Ved utgangen av kvartalet, hadde banken tapsavsetninger på 130,3 millioner, mot 117,7 millioner ved utgangen av første kvartal 2016.

Ved utgangen av andre kvartal 2016 hadde banken en ren kjernekapitaldekning på 14,8 prosent, kjernekapitaldekning på 16,2 prosent og en total kapitaldekningsgrad på 18,0 prosent.

Den pågående prosessen med å fase ut resterende drifts- og tjenesteavtaler med Skandia konsernet viste god fremgang i kvartalet. Det resterende arbeidet forventes sluttført i 2016, som tidligere kommunisert.

En detaljert finansiell rapport for Skandiabanken konsernet og for Skandiabanken ASA er vedlagt denne meldingen. Regnskapet for det heleide datterselskapet Skandiabanken Boligkreditt AS distribueres i egen børsmelding.

Kontaktinformasjon investor relations
Brede Selseng, IR-ansvarlig, Skandiabanken ASA, +47 971 62 171
Henning Nordgulen, leder finans, Skandiabanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt
Johnny Anderson, Leder Marked og Kommunikasjon, Skandiabanken ASA, +47 932 40 192

Om Skandiabanken ASA
I april 2000 ble Skandiabanken lansert som den første rene nettbanken i Norge. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer, og alle produkter og tjenester tilbys direkte på den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Ved utgangen av juni 2016 hadde Skandiabanken 384 000 kunder og forvaltningskapital på NOK 71,6 milliarder. For mer informasjon, se https://skandiabanken.no/investor-relations-norsk

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12