Lukk <p>For at sbanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes ogs&aring; til trafikkm&aring;ling. Fortsett &aring; bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om v&aring;r <a title="Bruk av cookies" href="/link/59dde7e3f4684e9a9233dcee6dc34cfd.aspx">bruk av cookies her</a>.</p>

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 5 og lavere, eller Internet Explorer 10 og lavere.

Sbanken ASA : Finanstilsynets vedtak om justert Pilar 2-kapitalkrav for Sbanken ASA (SREP)

Med hjemmel i finansforetaksloven § 13-6 syvende ledd annet punktum, har Finanstilsynet fattet vedtak om at Sbanken ASA skal ha et pilar 2-krav utover minstekrav og bufferkrav som utgjør 1,5 prosent av beregningsgrunnlaget, dog minimum 495 millioner kroner. Pilar 2-kravet skal dekkes av ren kjernekapital og dekke risikoer ikke er dekket av minstekravet. 

Kravet på 1,5 prosent er fastsatt etter en helhetsvurdering av Sbanken ASAs risikoer, særlig knyttet til markedsrisiko, kredittrisiko, operasjonell risiko, samt forretnings- og strategisk risiko.

Pilar 2-kravet trer i kraft 30.06.19. Kravet til ren kjernekapital for Sbanken ASA blir fra dette tidspunkt 13,5 % som er en økning på 0,3 %-poeng fra eksisterende krav. Pr. 31.12.18 hadde Sbanken ASA hadde en ren kjernekapitaldekning på 14,6 %. 

Kontaktinformasjon investor relations:

Henning Nordgulen, CFO Sbanken ASA, +47 952 65 990

Eirik N. Christensen, CRO Sbanken ASA, +47 995 21 978

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12