Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 5 og lavere, eller Internet Explorer 10 og lavere.

Korreksjon: Skandiabanken ASA første kvartal 2016: Et solid kvartal for utfordrerbanken


Bergen 11. mai 2016: Skandiabanken konsern fikk et resultat etter skatt på 126,1 millioner kroner i første kvartal mot 106,0 millioner kroner i første kvartal 2015. Ved utgangen av første kvartal var bankens utlån til kunder på 58,4 milliarder kroner mot 52,2 milliarder kroner på samme tid i fjor, en økning på 11,8 prosent over siste tolv måneder. Rentemarginen økte til 1,65 prosent (1,46).

Hovedpunkter fra rapporten for første kvartal (tilsvarende periode i fjor i parentes):

· Rentemarginen økte til 1,65 (1,46) prosent
· Fortsatt sterk vekst i utlån - 11,8 prosent siste 12 måneder
· Netto renteinntekt økte med 21,3 prosent til 273,0 (225,1) millioner kroner
· Fortsatt lave tap på utlån - tapsprosent på 0,06 (0,04)
· Solid kapitaldekning - ren kjernekapital på 14,5 prosent

- Vi leverer et solid kvartal, vokser som planlagt og øker lønnsomheten. Vi er samtidig stolte av igjen å bli kåret til banken med de mest fornøyde kundene for femtende året på rad av Norsk Kundebarometer. Det å forstå kundenes behov og utvikle banken med en høy grad av kundeinvolvering ser vi som viktige suksessfaktorer også for tiden foran oss, sier daglig leder i Skandiabanken ASA, Magnar Øyhovden.

For å sikre fortsatt konkurransedyktige betingelser, og som følge av endringer i pengemarkedet, gjennomførte banken en rentenedsettelse for boliglån og innskudd med effekt fra 30. mars. En balansert justering av utlåns- og innskuddsrentene, en fallende pengemarkedsrente og redusert avgift til Bankenes sikringsfond har hatt en positiv effekt på rentemarginen i perioden.

Økningen i netto renteinntekter til 273,3 millioner kroner i første kvartal (225,1) kommer som et resultat av økte utlånsvolum og høyere rentemargin.  

Driftskostnadene var på 142,0 millioner kroner (110,8) siste kvartal. Justert for engangskostnader på 8,3 millioner kroner, var driftskostnadene på 133,7 millioner kroner og i tråd med utviklingen fra tidligere kvartal.  

Periodens netto tapskostnad ble på 8,3 millioner kroner (5,6), tilsvarende en tapsprosent på 0,06 (0,04). Ved utgangen av kvartalet hadde banken tapsavsetninger på 117,7 millioner kroner, sammenlignet med 112,3 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal i 2015.

Ved utgangen av første kvartal hadde banken en ren kjernekapitaldekning på 14,5 prosent, en kjernekapitaldekning på 16,0 prosent og en total kapitaldekningsgrad på 17,8 prosent.

Den pågående prosessen med å fase ut resterende drifts- og tjenesteavtaler med Skandia konsernet har vist god framgang i kvartalet. Ved utgangen av første kvartal har alle nye funksjonsområder blitt etablert og bemannet i banken.

En detaljert finansiell rapport for Skandiabanken konsernet og for Skandiabanken ASA er vedlagt denne meldingen. Regnskapet for det heleide datterselskapet Skandiabanken Boligkreditt AS distribueres i egen børsmelding.

Kontaktinformasjon investor relations
Brede Selseng, IR-ansvarlig, Skandiabanken ASA, +47 971 62 171
Henning Nordgulen, leder finans, Skandiabanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt
Nina Dyrøy, kommunikasjonsrådgiver, Skandiabanken ASA, +47 959 40 020

Om Skandiabanken ASA
I april 2000 ble Skandiabanken lansert som den første rene nettbanken i Norge. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer, og alle produkter og tjenester tilbys direkte på den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Ved utgangen av mars 2016 hadde Skandiabanken 382 000 kunder og forvaltningskapital på NOK 66,5 milliarder. For mer informasjon, se https://skandiabanken.no/investor-relations-norsk

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12