Lukk <p>For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår <a title="Bruk av cookies" href="/link/59dde7e3f4684e9a9233dcee6dc34cfd.aspx">bruk av cookies her</a>.</p>

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 5 og lavere, eller Internet Explorer 10 og lavere.

Skandiabanken fjerde kvartal 2015: Utfordrerbanken tar markedsandeler og øker lønnsomheten

Bergen 9. februar 2016: Skandiabanken konsern fikk et resultat etter skatt på 106,0 millioner kroner i fjerde kvartal mot 67,0 millioner kroner i fjerde kvartal 2014. Banken hadde ved utgangen av fjerde kvartal utlån til kunder på 56,9 milliarder kroner mot 51,1 milliarder kroner på samme tid i fjor. Rentemarginen økte til 1,59 prosent (1,42).

Hovedpunkter fra rapporten for fjerde kvartal (tilsvarende periode i fjor i parentes):

· Rentemarginen økte til 1,59 prosent (1,42)
· Fortsatt sterk vekst i utlån - 11,4 prosent siste 12 måneder
· Netto renteinntekt økte med 19,4 prosent til 260,3 millioner kroner (218,0)
· Fortsatt lave tap på utlån - tapsprosent 0,06 (0,16)
· Kostnadsgraden ble redusert til 49,0 prosent (53,6)
· Resultat før skatt på 140,9 millioner kroner (97,4)
· Solid kapitaldekning støtter fortsatt vekst - ren kjernekapital 14,5 prosent

- Vi vokser som planlagt og øker lønnsomheten. Det er et resultat av god innsats fra alle ansatte i en periode da separasjonen fra Skandia og børsnoteringen har tatt mye oppmerksomhet i organisasjonen, sier daglig leder i Skandiabanken ASA, Magnar Øyhovden.

For å sikre fortsatt konkurransedyktige betingelser, og som følge av endringer i pengemarkedet, gjennomførte banken i fjerde kvartal den fjerde rentenedsettelsen i 2015. Gjennom tilpasninger i både innskudds- og utlånsrenter, og utvikling av bankens finansiering, er rentemarginen økt fra 1,42 prosent til 1,59 prosent de fire siste kvartalene. Forbedringen fra tredje til fjerde kvartal i 2015 skyldes i hovedsak overgang fra svensk til norsk ordning banksikringsordning, med tilsvarende effekt på andre rentekostnader.

Den kraftige veksten i utlån har sammen med bedre rentemargin økt netto renteinntekter med 19,4 prosent, til 260,3 millioner kroner i fjerde kvartal (218,0).

Driftskostnadene økte til 144,0 millioner kroner (135,9). I fjerde kvartal hadde konsernet engangskostnader på 13.5 millioner kroner.

Periodens netto tapskostnad ble 9,1 millioner kroner (20,4), tilsvarende en tapsprosent på 0,06 (0,16). Ved utgangen av kvartalet hadde banken tapsavsetninger på 112,3 millioner kroner, sammenlignet med 99,2 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2014.

Skandiabanken har i fjerde kvartal utstedt en fondsobligasjon og et ansvarlig lån og gjennomført en emisjon. Konsernet hadde ved utgangen av kvartalet hadde en ren kjernekapital på 14,5 prosent og total kapitaldekning på 17,8 prosent.

Virksomheten i Skandiabanken AB NUF ble fra 5. oktober 2015 videreført, under norsk konsesjon, i allmennaksjeselskapet Skandiabanken ASA. Dette selskapet ble notert på Oslo Børs 2. november 2015.

For ytterligere detaljer om regnskapet for konsernet og morselskapet Skandiabanken ASA vises det til vedlagte resultatrapport. Regnskapet for det heleide datterselskapet Skandiabanken Boligkreditt AS distribueres i en egen børsmelding.

Kontaktinformasjon investor relations
Magnar Øyhovden, daglig leder Skandiabanken ASA, +47 959 40 038
Henning Nordgulen, leder finans, Skandiabanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt
Leif-Kjartan Bjørsvik, kommunikasjonssjef, Skandiabanken ASA, +47 900 41 162

Om Skandiabanken ASA
I april 2000 ble Skandiabanken lansert som den første rene nettbanken i Norge. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer, og alle produkter og tjenester tilbys direkte på den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Ved utgangen av 2015 hadde Skandiabanken 380 731 kunder med en aktiv konto og totale verdier på NOK 65,6 milliarder. For mer informasjon, se https://skandiabanken.no/investor-relations-norsk

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12