Lukk

For at skandiabanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes også til trafikkmåling. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 5 og lavere, eller Internet Explorer 10 og lavere.

Skandiabanken ASA: Effekt i 4. kvartal 2015 av Visa Inc. sitt oppkjøp av Visa Europe Ltd.

Bergen, 27. januar 2016: Den 2. november 2015 annonserte Visa Inc. og Visa Europe Ltd. en transaksjon hvor Visa Inc. vil overta Visa Europe Ltd. («Transaksjonen»). Transaksjonen består av et kontantvederlag på EUR 11,5 milliarder, konvertible preferanseaksjer på tidspunktet for annonsering estimert til EUR 5,0 milliarder, og et betinget kontantvederlag på inntil EUR 4,7 milliarder, som utbetales fire år etter gjennomføring av Transaksjonen.
Transaksjonen er forventet gjennomført i 2. kvartal 2016 betinget av godkjennelse fra konkurransemyndighetene i berørte markeder.
 
Skandiabanken ASA er medlem av foreningen Visa Norge FLI («Visa Norge»), som er aksjonær i Visa Europe Ltd. Skandiabanken har mottatt informasjon fra Visa Norge som gir et foreløpig estimat på forventet salgsproveny til Visa Norge. Estimatet er usikkert og er basert på ulike forutsetninger. Prinsipp for allokering av proveny mellom medlemmer av Visa Norge er ikke endelig avklart, men Visa Norge har klargjort sin intensjon om å allokere provenyet til sine medlemmer, og indikert at medlemmenes stemmerettsandel i Visa Norge kan benyttes til estimeringsformål.
 
Skandiabanken har i tett dialog med finansielle rådgivere og revisor foretatt grundige vurderinger av den regnskapsmessige håndteringen av transaksjonen, herunder vurderinger av likviditet i forventet tildelte preferanseaksjer, aksjekursrisiko, valutarisiko, skatterisiko og gjennomføringsrisiko i Transaksjon. I beregningen er det ikke estimert en verdi av betinget kontantvederlag, som kan komme til utbetaling fire år etter gjennomføring av transaksjonen, da vilkårene som ligger til grunn for slik fremtidig utbetaling så langt ikke er kjent. Basert på den informasjon som var kjent pr. 26. januar 2016 har Skandiabanken konkludert med at estimert virkelig verdi av kontantvederlag og preferanseaksjer forbundet med Transaksjonen på totalt NOK 131 millioner inntas som en eiendel kategorisert som «tilgjengelig for salg» i balansen pr. 31. desember 2015.
 
Det er antatt at en utdeling fra Visa Norge til deltakerbankene vil omfattes av fritaksmetoden, slik at netto effekt på utvidet resultat etter skatt i 4. kvartal 2015 blir NOK 130 millioner. Estimert effekt på ren kjernekapital er ca. 0,4 prosentpoeng.
 
Kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2015, som fremlegges 9. februar 2016, vil inneholde en detaljert redegjørelse om verdivurdering og regnskapsmessige effekter.
 
Kontaktinformasjon investor relations
Magnar Øyhovden, adm. dir., Skandiabanken ASA +47 959 40 038
Henning Nordgulen, finansdirektør, Skandiabanken ASA +47 952 65 990
 
Om Skandiabanken ASA
I april 2000 ble Skandiabanken lansert som den første rene nettbanken i Norge. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer, og alle produkter og tjenester tilbys direkte på den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Skandiabanken har 380 000 kunder med en aktiv konto og aktiva på NOK 62 milliarder. For mer informasjon, se https://skandiabanken.no/investor-relations-norsk