Lukk <p>For at sbanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes ogs&aring; til trafikkm&aring;ling. Fortsett &aring; bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om v&aring;r <a title="Bruk av cookies" href="/link/59dde7e3f4684e9a9233dcee6dc34cfd.aspx">bruk av cookies her</a>.</p>

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 5 og lavere, eller Internet Explorer 10 og lavere.

Sbanken ASA: Positiv marginutvikling og økende markedsandel innen sparing

Bergen, 13. februar 2019: Sbanken fikk et resultat før utlånstap på 253,2 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenlignet med 216,6 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Netto rente- og provisjonsinntekter økte med henholdsvis 16,9 millioner kroner og 11,3 millioner kroner fra fjerde kvartal 2017. Netto resultat for kvartalet endte på 169,2 (174,1) millioner kroner og 722,7 (658,6) millioner kroner for året. 
 
Utlånsveksten for året endte på 9,8 prosent, i tråd med målsetning. Ved utgangen av kvartalet utgjorde totale utlån 79,2 milliarder kroner, sammenlignet med 72,1 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2017. Avkastning på egenkapitalen var 11,5 prosent i kvartalet, og 12,9 prosent for 2018. Styret foreslår utbytte på 1,75 kroner per aksje, tilsvarende 26.8 prosent av netto resultat for året.
 
Høydepunkter: 
  • Positiv marginutvikling - økning på 0,11 prosentpoeng i fjerde kvartal.
  • Utlånsvekst, i tråd med plan, på 9,8 prosent i 2018.
  • Resultat per aksje i 2018 økte med 9,9 prosent sammenlignet med 2017.
  • Foreslått utbytte på 1,75 kroner per aksje.
 
- Netto rentemargin økte sammenlignet med tredje kvartal. Veksten på forbrukslån fortsatte den gode trenden og endte på 9,1 prosent i kvartalet. Finansmarkedene var preget av uro i 2018 og det var netto utgang i det norske personmarkedet for fondssparing på 4,1 milliarder kroner. Vi er derfor godt fornøyd med en positiv nettoinngang av sparemidler i både i fjerde kvartal og i 2018 som helhet, sier Magnar Øyhovden, daglig leder i Sbanken ASA.
 
Netto renteinntekter økte til 362,1 (345,2) millioner kroner som følge av vekst i utlån til kunder, delvis motvirket av en redusert netto rentemargin. Rentemarginen i kvartalet var 1,56 prosent, ned fra 1,65 prosent i fjerde kvartal 2017. Sett mot tredje kvartal 2018 økte marginen med 0,11 prosentpoeng. 
 
Driftskostnader utgjorde 160,6 (173,4) millioner kroner i kvartalet. Reduksjonen på 12,8 millioner kroner fra fjerde kvartal 2017 skyldes i hovedsak engangskostnader knyttet til redesign av merkevaren til Sbanken i 2017.
 
Netto tap utgjorde 27,5 millioner kroner i kvartalet. Tapsgraden var 0,14 prosent i kvartalet og 0,10 prosent i året som helhet. 
 
Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken en ren kjernekapitaldekning på 14,6 prosent, en kjernekapitalandel på 15,9 prosent og en total kapitalandel på 17,7 prosent. Kapitalandelene er basert på foreslått utbytte, og inkluderer 73,2 prosent netto resultat for 2018. 
 
Detaljert finansiell rapport for konsernet og Sbanken ASA er vedlagt denne meldingen. Rapporten for det heleide datterselskapet Sbanken Boligkreditt AS, distribueres separat.
 
 
Kontaktdetaljer, Investor Relations:
Torkil Wiberg, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, +47 928 33 331
Henning Nordgulen, leder finans, Sbanken ASA, +47 952 65 990
 
Mediakontakt
Geir Holen, Kommunikasjonsansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 68 286
 
Om Sbanken ASA
I april 2000 ble Sbanken lansert som den første rene nettbanken i Norge. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer og alle produkter og tjenester tilbys direkte via den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Per 31. desember 2018 hadde Sbanken en forvaltningskapital på 91,5 milliarder kroner. For mer informasjon, se https://sbanken.no/investor-relations-norsk
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12