Lukk <p>For at sbanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes ogs&aring; til trafikkm&aring;ling. Fortsett &aring; bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om v&aring;r <a title="Bruk av cookies" href="/link/59dde7e3f4684e9a9233dcee6dc34cfd.aspx">bruk av cookies her</a>.</p>

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 5 og lavere, eller Internet Explorer 10 og lavere.

Sbanken ASA : Sbanken vokser videre

Bergen, 14. November 2018: Sbanken-konsernet opprettholdt god utlånsvekst i tredje kvartal 2018. Netto resultat økte til 178,0 millioner kroner, sammenlignet med 165,0 millioner kroner i tredje kvartal året før. Økningen i resultatet var hovedsakelig et resultat av høyere utlånsvolum, økning i netto provisjonsinntekter og gevinst på finansielle instrumenter. Netto provisjonsinntekter ble påvirket positivt av sterk markedsutvikling og solid vekst i kunders sparevolum, i tillegg til sesongmessig høyere transaksjonsvolumer i kvartalet.

Ved utgangen av kvartalet økte totale kundeutlån til 78,8 milliarder kroner, sammenlignet med 72,0 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2017. Avkastning på egenkapitalen var 12,5 prosent, sammenlignet med 13,0 prosent i tredje kvartal 2017.
 
Høydepunkter:

  • Fortsatt fremgang - utlånsvekst på 9,3 prosent siste ni måneder
  • Initiativ på forbrukslån gir god effekt - vekst på 15,3 prosent i kvartalet
  • Sterk vekst i kunders sparevolum - 30,8 prosent siste 12 måneder
  • Fortsatt banken med de mest fornøyde kundene - vinner av EPSIs bransjestudie 2018
 - Vi fortsetter vår solide vekst, og leverer sterke resultater dette kvartalet. Ved siden av sterke finansielle resultater kom Sbanken igjen best ut i EPSI Ratings undersøkelse over de mest fornøyde bankkundene. Jeg er også svært fornøyd med finaleplassen til NorSis sin sikkerhetspris Fidusprisen, som eneste finansinstitusjon. Med lanseringen av Apple Pay fortsetter vi å levere på ambisjonen om å tilby våre kunder de beste tilgjengelig løsningene på markedet og befester Sbankens posisjon som en innovativ og ledende digital utfordrerbank. Vår solide kapitalposisjon kombinert med en skalerbar forretningsmodell samt attraktive produkter støtter fortsatt resultatvekst, sier Magnar Øyhovden, daglig leder i Sbanken ASA.  

Netto renteinntekter økte til 333,3 (331,4) millioner som følge av økt utlån til kunder delvis motvirket av en redusert netto rentemargin. Rentemarginen var 1,45 prosent, ned fra 1,63 prosent i tredje kvartal 2017 og 1,47 prosent i andre kvartal 2018.

Driftskostnader utgjorde 159,6 (147,3) millioner kroner i kvartalet. Økningen på 12,3 millioner kroner fra tredje kvartal 2017 skyldes i hovedsak økt markedsføringsinnsats og økning i utgifter relatert til pågående aktiviteter for å utvide bankens tilbud. Dette inkluderer økte personalkostnader, samt økte utgifter knyttet til system og IT.

Netto tap utgjorde 19,7 millioner kroner i kvartalet. Tapsgraden var 0,10 prosent.

Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken en ren kjernekapitaldekning på 14,8 prosent, en kjernekapitalandel på 16,2 prosent og en total kapitalandel på 17,9 prosent. Kapitalandelene inkluderer 90 prosent tilbakeholdt resultat fra de første ni månedene i året.

Detaljert finansiell rapport for konsernet og Sbanken ASA er vedlagt denne meldingen. Rapporten for det heleide datterselskapet Sbanken Boligkreditt AS, distribueres separat.  

Kontaktdetaljer, Investor Relations
Torkil Wiberg, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, +47 928 33 331
Henning Nordgulen, leder finans, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Mediakontakt
Geir Holen, Kommunikasjonsansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 68 286

Om Sbanken ASA
I april 2000 ble Sbanken lansert som den første rene nettbanken i Norge. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer og alle produkter og tjenester tilbys direkte via den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Per 30. september 2018 hadde Sbanken en forvaltningskapital på 91 milliarder kroner. For mer informasjon, se https://sbanken.no/investor-relations-norsk
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12