Lukk <p>For at sbanken.no skal fungere optimalt lagrer vi cookies. Cookies brukes ogs&aring; til trafikkm&aring;ling. Fortsett &aring; bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer om v&aring;r <a title="Bruk av cookies" href="/link/59dde7e3f4684e9a9233dcee6dc34cfd.aspx">bruk av cookies her</a>.</p>

Ooops. Det ser ut som nettleseren din er for gammel til å fungere skikkelig med nettbanken vår. Vi skal fungere bra med det meste, men ikke Android 5 og lavere, eller Internet Explorer 10 og lavere.

Sbanken ASA : Utlånsvekst på 2 prosent og fortsatt sterkt momentum

Bergen, 9. mai 2018: Sbanken-konsernet hadde et netto resultat på 166,4 millioner kroner i første kvartal 2018, mot 164,8 millioner kroner i første kvartal året før. Økningen i resultat var hovedsakelig et resultat av sterk vekst i kundeutlån og økt rentemargin, delvis motvirket av økte tap på utlån da salg av en portefølje av misligholdte lån hadde en positiv effekt i første kvartal 2017.

Ved utgangen av kvartalet økte totale kundeutlån til 73,6 milliarder, sammenlignet med 68,0 milliarder ved utgangen av første kvartal 2017. Sbanken har opplevd en økning i antall lånesøknader i kvartalet. Ren kjernekapitaldekning økte til 14,9 prosent, mot 14,5 prosent i første kvartal i 2017. Avkastningen på egenkapitalen var 12,5 prosent, mot 13,7 prosent i første kvartal 2017.

Høydepunkter:

  • Vekst i resultat før lånetap på 18,3 prosent siste 12 måneder
  • Lånevekst på 2 prosent og fortsatt sterkt momentum
  • Suksessfull lansering av nytt låneprodukt
  • Solid kapitaldekning understøtter framtidig vekst


 «Veksten øker og vi leverte sterke resultater i kvartalet. Fortsatt sterk vekst i kunders fondssparing, og lanseringen av en første versjon sparerobot, styrker vår sterke posisjon innen sparing. Vår solide kapitalsituasjon kombinert med en skalerbar forretningsmodell og attraktive produkter, legger grunnlaget for fortsatt lønnsom vekst, sier Magnar Øyhovden», daglig leder i Sbanken ASA.

Netto renteinntekter økte til 348,4 (299,0) millioner kroner som følge av økt netto utlån til kunder og delvis høyere netto rentemargin. Rentemarginen var 1,66 prosent, opp fra 1,63 prosent i første kvartal 2017 og 1,65 i fjerde kvartal 2017.

Driftskostnadene utgjorde 153,5 (149,4) millioner kroner i kvartalet. Økningen på 4,1 millioner fra første kvartal 2017 skyldes i hovedsak økte personalkostnader, som var delvis motvirket av reduserte utgifter til konsulenter, som i første kvartal 2017 i hovedsak relaterte seg til omprofilering og strategiske tiltak.

Netto tap utgjorde 14,9 millioner kroner i kvartalet. Totalt forventet tap på kreditter var 150,2 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, hvorav 47,5 millioner var relatert til sikrede lån og 102,7 millioner kroner til usikrede lån. Tapsgraden var 0,08 prosent.

Ved utgangen av kvartalet hadde banken en ren kjernekapitaldekning på 14,9 prosent, en kjernekapitalandel på 16,4 prosent og en total kapitalandel på 18,3 prosent. Kapitalandelene inkluderer 90 prosent tilbakeholdt resultat fra kvartalet.

Detaljert finansiell rapport for konsernet og Sbanken ASA er vedlagt denne innkallingen. Rapporten for det heleide datterselskapet Sbanken Boligkreditt AS, distribueres separat.

 

Kontaktdetaljer, Investor Relations

Brede Selseng, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, +47 971 62 171

Henning Nordgulen, leder finans, Sbanken ASA, +47 952 65 990

 

Mediakontakt

Leif-Kjartan Bjørsvik, leder merkevare og Kommunikasjon, Sbanken ASA, +47 900 41 162 

Om Sbanken ASA

I april 2000 ble Sbanken lansert som den første rene nettbanken i Norge. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer og alle produkter og tjenester tilbys direkte via den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Per 31. mars 2018 hadde Sbanken 440 000 aktive kunder og en forvaltningskapital på 85,2 milliarder kroner. For mer informasjon, se https://sbanken.no/investor-relations-norsk

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12