Hopp til innhold

Policy for utbytte

Når styret skal avgjøre om det skal foreslå et utbytte, og når styret skal foreslå utbyttets størrelse, skal det ta hensyn til gjeldende lovbestemte begrensninger som angitt i lov om allmennaksjeselskaper og bankens kapitaldekningskrav.

Utbyttepolicy

Styret har vedtatt en utbyttepolicy, og i henhold til denne tilstreber Banken at rundt 50 % av konsernets fortjeneste etter skatt for året utdeles som kontantutbytte. Utbyttemålet er basert på gjeldende lovbestemte kapitalkrav, og eventuelle fremtidige endringer i lovbestemte kapitalkrav kan påvirke Bankens mål for utbytte. Overskuddskapital kan utdeles gjennom en kombinasjon av kontantutbytte og tilbakekjøp av aksjer.
Det kan ikke gis noen forsikring om at et utbytte vil bli foreslått eller fastsatt i noe bestemt år. Hvis et utbytte blir foreslått eller fastsatt, kan det ikke gis noen forsikring om at utbyttebeløpet eller avkastningen vil være som beskrevet ovenfor.